Vrachtwagens glibberend richting boerderijen

Koekange - Het strooibeleid in de gemeente De Wolden kan veel beter op wegen waar agrarische bedrijven zijn gevestigd. Dat zei Eline Vedder, voorzitter van de nieuwe afdeling Zuidwest-Drenthe van LTO Nederland gisteravond.

Dit deed ze tijdens de Dialoogbijeenkomst van de gemeenteraad in Koekange. ‘We zeuren er al jaren over dat agrarische bedrijven niet in de strooiroutes zijn opgenomen.’

Vedder vertelde bij Pitch & Putt Koekange dat er nogal wat vrachtwagens op de boerenerven komen. ‘We zijn afhankelijk van de lef en de bereidheid van de chauffeurs, die hun eigen veiligheid op het spel zetten om ervoor te zorgen dat onze dieren voer krijgen’, liet de Ruinerwoldse onomwonden weten. ‘Ik vind dat dat niet kan.’ Ze bracht de ijzelperiode van vorig jaar in herinnering, toen vrachtwagens met voer, maar ook de melkwagens al glibberend over de smalle wegen naar de boerderijen reden.

De agrariërs hebben ook problemen met de RUD, de Regionale Uitvoeringsdienst die over het verstrekken van bijvoorbeeld milieuvergunningen gaat. ‘Sinds die RUD er is, werkt het allemaal een stuk trager.’ Eline Vedder vroeg om een contactpersoon bij de RUD. Agrariërs zijn volgens haar over het algemeen best tevreden met de gemeente De Wolden. ‘Zo zijn we heel blij met de aanleg van glasvezel. Er zijn nog steeds agrariërs die met een schotel en telefoon moeten internetten, ikzelf moet regelmatig ‘s nachts aan het werk, omdat er dan tenminste verbinding is. In de agrarische wereld maken we steeds meer gebruik van big data, dat is in De Wolden een groot onderwerp. We vliegen met drones over de landerijen en dat betekent dat veel data verstuurd moet worden.’

Het vergunningenbeleid is ook een positief punt, met dank aan het welstandsvrij bouwen en de afschaffing van kapvergunningen. ‘Er is minder regeldruk en je kunt vlotter je werk doen.’  Op de vraag van gespreksleider Hilda Mulder wat agrariërs van de gemeente nodig zijn, antwoordde de LTO-voorzitter dat de bouwblokken tot problemen leiden. ‘Schaalvergroting is een trend en bouwblokken zijn vaak te krap. We zoeken nu de randen van de bouwblokken op, maar in het kader van duurzame energie zijn mestscheider en -vergister in opkomst, daar is ruimte voor nodig.’

Energie

Binnen de agrarische wereld is duurzame energie een belangrijke ontwikkeling. Wat Vedder betreft is een kennispunt bij de gemeente van harte welkom, omdat agrariërs weinig tijd hebben om zich daar ook nog eens in te verdiepen. Wethouder Jan ten Kate kon vertellen dat een energiecontactfunctionaris aangesteld wordt binnen de gemeente. Wat zonne-energie betreft ziet LTO weinig in grote zonneweiden op agrarische gronden, wel vinden de boeren het geen probleem om daken beschikbaar te stellen voor het plaatsen van zonnepanelen. Verschillende agrarische studieclubs in de regio zijn daar mee bezig.

Raadslid Albert Haar (D66) vroeg of Eline Vedder ook mogelijkheden voor agrariërs ziet om te participeren in het onderhoud van bijvoorbeeld bermen of het strooien van wegen. ‘We hebben de machines en de mankracht, maar aan de andere kant hebben we de schaalvergroting. Met dezelfde mensen moeten we meer werk verzetten om het hoofd boven water te houden. Als het ten koste van het rendement van het bedrijf gaat, dat wordt het ‘m niet’, antwoordde ze duidelijk.

De vraag van Jaap Wiechers (ChristenUnie) of op boerderijen ook gebruik wordt gemaakt van mensen uit het sociaal domein, werd positief beantwoord, al kon Vedder niet zomaar zeggen hoe dat in De Wolden zit met aantallen.