Talen moet betalen voor Mount Staphorst

Staphorst – Talen Recycling uit Staphorst moet de opruimkosten van bijna 150.000 euro betalen die de gemeente maakte voor het verwijderen van het afval dat het bedrijf gestort had op de openbare weg.

De rechtbank Overijssel oordeelt dat de opruimkosten voor rekening komen voor het recyclingbedrijf.

De ondernemer moet het vonnis nog bestuderen. Hij overweegt een beroep bij de Raad van State. Als het over geld gaat, zegt hij: ‘De gemeente nam al voor 230.000 euro aan goederen van mij in beslag via koninklijke weg. Ik krijg eigenlijk dus nog geld terug.’

Het recyclingbedrijf en de gemeente Staphorst hebben na een grondruil in 2014 een conflict met elkaar. De oorzaak is een interpretatieverschil tussen Staphorst en de ondernemer over afspraken die te maken hebben met een grondruil. Staphorst verbond de Burgemeester Janssenstraat en de Westerparallelweg op bedrijventerrein De Baarge met elkaar. De wegen liepen altijd dood. Op de plek waar de aansluiting kwam, bevond zich een deel van het bedrijf van Talen Recycling. Via een grondruil kon Talen een braakliggend perceel naast zijn bedrijf overnemen, zo sprak hij af met de gemeente die op haar beurt de grond kreeg voor de weg.

Volgens Talen is met Staphorst afgesproken dat de gemeente zou zorgen dat hij zijn provinciale vergunningen zou krijgen. Het omzetten van de vergunning van het oude naar het nieuwe perceel liep mis. Talen kan dus niet werken. Talen Recycling is een zwaar bedrijf en krijgt zijn vergunning van de provincie. Albert Talen stortte in 2015 uit frustratie tot drie keer toe grote hoeveelheden afval op de plek waar nu de Westerparallelweg loopt. Mount Staphorst werd de bult afval in de volksmond genoemd. De gemeente eiste dat het bedrijf het zou opruimen. Anders zouden de kosten voor hun rekening komen. Talen was het hier niet mee eens en stapte naar de rechtbank.

De rechtbank oordeelt dat als het recyclingbedrijf meent dat de gemeente Staphorst zijn verplichtingen in verband met de grondruil niet nakomt, het zich kan wenden tot de civiele rechter. Eigenrichting door afval te storten op een openbare weg is niet aanvaardbaar.

In één geval oordeelt de rechtbank dat de gemeente had moeten onderzoeken of het bedrijf meer tijd had mogen krijgen om het op te ruimen. Talen had gemaild dat hij om familieomstandigheden niet op zo’n korte termijn kon meewerken. De rechtbank oordeelt dat de gemeente dat had moeten onderzoeken.