Verkiezingsdebat brengt ondernemers geen duidelijkheid

Meppel - ‘Asociaal’. ‘Race naar de bodem’. ‘Rampzalige uitvoering’. ‘Totaal mislukt’. Er vielen donderdagmiddag grote woorden in het bovenzaaltje van Herberg ‘t Plein.

Het is dan ook verkiezingstijd en dan maken politici zich groot, ook als ze uit Drenthe komen en juist als ze een kritisch ondernemerspubliek voor zich hebben.

MeppelUnited hield het debat tussen Kamerleden Agnes Mulder (CDA) en Erik Ziengs (VVD) en het Meppeler lid van Provinciale Staten, Hans Kuipers (GroenLinks). Alle drie staan ze op de kandidatenlijsten van hun partijen voor de Tweede Kamer. Centraal tijdens de bijeenkomst stonden twee wetten tot stand gekomen onder het huidige kabinet die rechtstreeks gevolgen hebben voor ondernemers. De Wet DBA, bedoeld om ZZP’ers te beschermen tegen schijnzelfstandigheid en de Wet Flexibiliteit en Zekerheid. Deze is bedoeld om werknemers met tijdelijke contracten meer zekerheid te bieden en ondernemers meer flexibiliteit. 

Vrijwel unaniem

Opvallend is dat beide wetten tot stand kwamen op aandringen en met instemming van de sociale partners en door grote meerderheden in beide Kamers zijn aangenomen. En nu, terwijl de inkt van de wetten nauwelijks is opgedroogd, gebruiken de politici de bovengenoemde grote woorden om afstand te nemen van deze wetten. De gewenste duidelijkheid om de arbeidsverhoudingen op een moderne leest te schoeien is er niet gekomen. Zelfstandige Professionals (ZP’ers) raakten opdrachten kwijt door de ontstane onzekerheden en vooral de kleinere MKB’ers worden opgezadeld met  torenhoge kosten als een werknemer langdurig ziek wordt.

Dat laatste en de verplichtingen langdurig de ziektekosten en transitievergoedingen te moeten betalen leiden er toe dat werkgevers zeer terughoudend zijn mensen in vaste dienst te nemen. De drie waren het eens over de mislukking die de wetten zijn. Uiteraard was de een, Ziengs, genuanceerder dan de andere twee, maar dat is gemakkelijk te verklaren, omdat zijn partij regeringsverantwoordelijkheid draagt. 

Hoe dan wel?

Op de vraag waar het ondernemers om gaat: 'Hoe dan wel?', kwam helaas geen duidelijk antwoord. Het CDA zoekt het in de mogelijkheid voor werkgevers om gedurende vijf jaar werknemers tijdelijke dienstverbanden aan te bieden, de VVD wil vooral de Wet DBA ‘on hold’ houden en GroenLinks ziet veel meer in een collectief betaald vangnet. De ondernemers die kwamen voor duidelijkheid kregen dat niet. In een debat van een uur is dat ook niet te verwachten in deze dossiers, die vooral beelden oproepen van mijnenvelden. En toch is duidelijkheid hetgeen nodig is en waarnaar werkgevers en ZP’ers smachten. Maar of die er kom?

Ook onder de aanwezige Meppeler ondernemers was geen eensgezindheid. Dat bleek wel uit de vragen over de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen die voor de ene ZP’er goed te betalen is, maar voor de ander, werkzaam in een beroep met meer risico’s, nauwelijks op te brengen. Premies kunnen oplopen tot bedragen van 8.000 euro per jaar. Ziengs merkte nog wel fijntjes op dat juist de ondernemersaftrek ooit in het leven is geroepen om die premies te betalen. Maar dat beseft bijna niemand meer.

Successen

Was er ook nog goed nieuws te melden? Jazeker. Drentse Kamerleden weten elkaar dwars door partijgrenzen heen uitstekend te vinden als het gaat om specifieke belangen die in de provincie spelen. En zowel Agnes Mulder als Eric Ziengs konden met enige trots wijzen op succes die ze behaald hebben, zoals de afschaffing van de verplichte bijdrage van ondernemers aan de Kamers van Koophandel (Ziengs) en de initiatiefwet die grote afnemers verplicht leveranciers uiterlijk binnen 60 dagen te betalen (Mulder).

Onmiddellijk na het debat spoedde Agnes Mulder zich naar de volgende verkiezingsbijeenkomst. Het zijn drukke dagen voor de kandidaten en de vraag of zij zich houden aan de arbeidstijdenwet zullen wij maar niet stellen.

Bekijk ook het dossier: Tweede Kamerverkiezing 2017 in de Meppeler Courant