Vereniging De Ommerschans juicht om nominatie

Balkbrug - Het is al enige tijd bekend: het kabinet draagt de Koloniën van Weldadigheid voor aan Unesco voor een plekje op de Werelderfgoedlijst. En daar is de vereniging De Ommerschans, een van de vijf Nederlandse koloniën, uiteraard heel blij mee.

Na de nominatie door het kabinet gaan de initiatiefnemers langs het Werelderfgoedcomité. De vereniging hoopt en vertrouwt erop dat Unesco de voordracht medio 2017 goedkeurt. De koloniën zijn een voorbeeld voor ruilverkaveling dat nog steeds wordt toegepast. Het was ooit een plan om met landbouw de armoede te bestrijden.

Alle betrokken partijen trekken gezamenlijk met elkaar op. Er is een gezamenlijke website (www.kolonienvanweldadigheid.eu) waarop de koloniën ook alle laatste informatie vermelden. Iedereen is weliswaar met zijn eigen project bezig, maar alles wordt met elkaar besproken en waar nodig afgestemd. Ook is er een gezamenlijke film over de geschiedenis van de koloniën in de maak.

Pauperparadijs

Het verhaal moet worden verteld, zoals bijvoorbeeld via het theaterspektakel ‘Het Pauperparadijs’ in Veenhuizen. Maar ook op De Ommerschans zelf, waar de vereniging druk bezig is met het realiseren van een informatiecentrum in de boerderij van de familie Hiemstra. Daar wil de vereniging niet alleen haar plannen laten zien, maar ook de historie van De Ommerschans in beeld brengen. Voor veel mensen, ook uit deze omgeving, is het nog steeds onbekend wat er allemaal is gebeurd.

Dat komt ook omdat er van de imposante gebouwen die vroeger op het terrein hebben gestaan niets meer over is. Slechts na lang speuren zijn delen van de fundamenten gevonden. Hoe die gebouwen in de toekomst weer zichtbaar worden gemaakt is nog niet helemaal duidelijk. Er zijn wel ideeën maar veel, zo niet alles, hangt af van de subsidie die de vereniging hiervoor weet te vergaren.

Inkomsten

Veel inkomsten heeft de vereniging De Ommerschans niet. Voor de rondleidingen moet sinds 2016 een kleine bijdrage worden betaald. Ook de Unesco-nominatie levert financieel niets op, al moeten de gemeenten Ommen en Hardenberg jaarlijks wel structureel een bijdrage betalen. Toch ziet de vereniging wel perspectieven voor de Ommerschans, vooral in samenwerking met het dorp Balkbrug. Bijvoorbeeld via arrangementen en fietstochten, met tot besluit een etentje in een van de horecagelegenheden.

Wie nu door het gebied loopt, ziet dankzij de gecontroleerde waterstand de oude verdedigingsgracht beter dan voorheen. De natuur heeft zich al flink hersteld van de enorme ingrepen in de achterliggende jaren.


Gerelateerd nieuws