Staphorster raad buigt zich over onduidelijke afspraak over windmolens

Staphorst – Zijn er wel of een afspraken gemaakt tussen het vorige college van B en W van Staphorst en GS van Overijssel over plaatsing van windmolens? Nee, zeggen B en W van Staphorst, Ja, zeggen GS van Overijssel.

Oud-wethouder Jan Talen zegt ook dat er een afspraak ligt. Morgenavond spreekt de gemeenteraad hier over. 

Op verzoek van de ChristenUnie is de zaak op de raadsagenda gezet. Vijf jaar geleden deed de CU hetzelfde over precies dezelfde kwestie: wel of geen afspraken over windenergie.

Een aantal weken geleden gaf Jan Talen toe dat hij in het voorjaar van 2012 een afspraak maakte met gedeputeerde Bert Boerman over een inspanningsverplichting die Staphorst moet doen om extra molens te plaatsen. GS van Overijssel schrijven in een brief over deze concrete afspraak en ook Statenleden in Overijssel denken dat er een deal ligt. In het coalitieprogram uit 2014 staat dat Staphorst het bij de drie huidige molens wil houden. Tegen de afspraken in of niet? 

Staphorst is zoekgebied voor windturbines, er staan al drie molens, er zijn nog een stuk of vier exemplaren nodig om de provincie aan haar duurzaamheidsverplichting te laten voldoen. Overijssel kijkt naar Staphorst en de provincie is verbijsterd dat deze gemeente weigert mee te werken, terwijl er een afspraak zou liggen.

B en W ontkennen een deal met de provincie, maar oud-wethouder Jan Talen zegt dat hij wel degelijk afspraken heeft gemaakt om meer werk te maken van windenergie. 'GS hebben honderd procent gelijk', zei hij twee weken geleden. Bij RTV Oost zei hij ook dat er al lang afspraken waren gemaakt. 'We zijn destijds met officiële bureaus aan tafel gaan zitten en hebben een visie opgesteld. In 2020 zou 20 procent van alle energie alternatieve energie moeten zijn.'

Vijf jaar geleden kwam deze kwestie ook al eens aan de orde in de gemeenteraad. Toen voelde de ChristenUnie toenmalig wethouder Jan Talen aan de tand over precies dezelfde kwestie. Ook toen lag er een brief waarin GS van Overijssel Staphorst prezen om de inzet die Staphorst deed op dit dossier. Talen zei toen dat de provincie bedoelde dat B en W van Staphorst ambtelijk en bestuurlijk duurzame energie in een breder kader onder de aandacht brachten. Over een concrete afspraak repte Talen toen niet. Wel zei hij toen ook al dat de provincie de gemeente kan overrulen en dat hij zelf de regie wilde houden.

Het debat werd vijf jaar geleden curieus, want een ambtenaar van de gemeente had per abuis een conceptbrief van de provincie aan de gemeente naar de raadsleden gestuurd. Dat had niet mogen gebeuren, maar met een muisklik ging de niet-definitieve versie naar de raad. In die brief stond vermeld dat Staphorst vier extra molens zou plaatsen. In de latere, definitieve versie die was getekend door de commissaris, was dit zinnetje verdwenen. Die laatste brief telt.