‘De ene overheid spreekt de andere tegen’

Staphorst – Eind deze maand gaan Gedeputeerde Staten van Overijssel in overleg met B en W van Staphorst om de onduidelijkheid over wel of geen afspraken over windmolens in Staphorst weg te nemen. ‘De ene overheid spreekt de andere tegen.’

Dat heeft wethouder Bert Krale gisteravond gezegd tijdens de gemeenteraadsvergadering. De ChristenUnie in Staphorst vroeg het debat aan. Eind vorig jaar schreven GS van Overijssel aan Provinciale Staten dat Staphorst niet mee wenst te werken aan de bouw van meer windmolens, terwijl er sinds 2012 een afspraak lag dat dit wel zou gebeuren.

Overijssel haalt de duurzaamheidsdoelstelling niet als het gaat om windenergie. Staphorst, waar al drie turbines staan, is zoekgebied en de gemeente had volgens de provincie beloofd mee te werken. Ook oud-wethouder Jan Talen die in 2012 in het college zat, zei onlangs dat die afspraak er ligt. Staphorst zou een inspanningsverplichting hebben afgesproken. Volgens hem de minste van alle kwaden. Immers de provincie dreigde en dreigt buiten Staphorst molens te plaatsen. Dat mag de provincie doen als een gemeente tegenstribbelt.

Volgens wethouder Bert Krale blijkt nergens uit dat er een dergelijke afspraak ligt. Sterker nog, twee jaar geleden leek het er op dat Overijssel de doelstellingen gewoon zou halen, inclusief de opwaardering van de drie molens die wel in Staphorst staan, dat was wel de afspraak. Het zou volgens Krale kunnen dat oud-wethouder Jan Talen, nu raadslid - hij was gisteravond afwezig- meer heeft afgesproken dat zijn mandaat toestond.

Het zorgt in elk geval voor een boel ruis op de lijn. Raadsleden in Staphorst zijn duidelijk wat geïrriteerd dat twee overheden elkaar tegenspreken. Ook veel Statenleden gaan uit van een afspraak tussen Staphorst en de provincie over windenergie.

Van de vermeende afspraak over een inspanningsverplichting kwam niks. In het nieuwste coalitieakkoord staat dat Staphorst het bij de drie huidige turbines wil houden. Niks nieuwe windmolens. Overijssel is verbijsterd. Eind deze maand willen beide besturen de ruis wegnemen.