Ondernemen in Meppel: Bart Lever
Door Bart Lever

Huwelijkse voorwaarden uitvoeren

Voor 1 april moet er weer aangifte inkomstenbelasting gedaan worden. Die aangifte is een handig uitgangspunt voor je huwelijkse zaken.

Vaak staat in (meestal oudere) huwelijkse voorwaarden de afspraak dat je jaarlijks je inkomen moet verrekenen met elkaar. Hiermee wordt bedoeld dat de partners het inkomen dat na betaling van de huishoudkosten overblijft bij elkaar optellen en vervolgens delen door twee. Hierdoor krijgt iedere partner recht op de helft van het totale inkomen. Degene met het hoogste inkomen moet dus het verschil tussen de inkomens aan de ander betalen.

In de praktijk zien we vaak dat partners deze afspraak vergeten en niet uitvoeren. Door het niet uitvoeren van deze afspraak kunnen bij faillissement, echtscheiding of overlijden grote problemen ontstaan. Wij raden daarom aan elk jaar aandacht te besteden aan deze afspraak of deze regeling te wijzigen. 

Je kunt ervoor kiezen het bedrag daadwerkelijk uit te (laten) betalen of op papier vast te leggen om welk bedrag het gaat. In het laatste geval houdt de partner met het laagste salaris het bedrag tegoed.
Vooral voor ondernemers is het belangrijk deze afspraak jaarlijks uit te voeren. De deling heeft namelijk voordelen. Gemaakte winsten in het bedrijf kunnen door de verrekening bij de partner worden ‘veilig gesteld’. Als de deling volgens de regels gebeurt, kan dit, zelfs als er een faillissement is, niet worden teruggehaald door schuldeisers. 

Uit rechtspraak blijkt dat het niet naleven van de regels van huwelijkse voorwaarden een ‘automatische’ wijziging van de huwelijkse voorwaarden met zich mee kan brengen. De rechter kan bijvoorbeeld bepalen dat door het niet naleven van de huwelijkse voorwaarden het vermogen, waarvan men had verwacht dat dit door de huwelijkse voorwaarden juist zou zijn afgeschermd van (de schuldeisers of kinderen van) de andere partner, toch gedeeld moet worden.

Regelmatig controleer ik bestaande oude huwelijkse voorwaarden om te bekijken of ze nog voldoen en deze worden, indien nodig, aangepast. Het maakt daarbij niet uit wanneer en door welke notaris deze gemaakt zijn. 

Wil je meer weten hierover? Lees dan verder op www.lever.nl of kom bij mij langs voor een vrijblijvend gesprek.