Meppeler kandidaten voor de Tweede Kamer: Kees van Leeuwen

Meppel - Op de kandidatenlijst voor de verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer staan in totaal zes inwoners van Meppel. Tot aan de verkiezingen op woensdag 15 maart stelt de Meppeler Courant ze aan de kiezers voor; vandaag deel 3.

1 Wat heeft u bezield u aan te sluiten bij een compleet nieuwe partij?
Nieuwe Wegen heeft mij de kans geboden om het openbaar vervoer opnieuw op de kaart te zetten.

2 Hoe lastig is het om campagne te voeren tussen de gevestigde partijen? Is het niet vechten tegen de bierkaai?
Het is lastig. Ik wil het vinden van een plek geen gevecht tegen de bierkaai noemen, wel is het vervelend dat je van landelijke media nagenoeg geen zendtijd krijgt om je eigen verhaal te doen. Nieuwe Wegen heeft een heel goed verkiezingsprogramma en kandidaten uit de samenleving die langdurig werkzaam zijn in een bepaalde sector en dus weten wat er speelt op hun terrein.

3 Als de burger stemt op Nieuwe Wegen, waar kiest hij/zij dan voor?
Dan stemt hij of zij op de menselijke maat in de samenleving. Veel is door het huidige kabinet op afstand geplaatst door middel van marktwerking, wat rampzalige gevolgen heeft voor heel veel sectoren in de samenleving en met name voor de zorg.

4 Is uw liefde voor de SP helemaal over? Uw Facebookpagina doet anders geloven.
Dat de liefde over is, zo wil ik het niet noemen. Wel is het zo dat Emile Roemer mij in een persoonlijk gesprek heeft verteld dat de sector waar ik voor wil vechten (openbaar vervoer) voor hem niet een urgent onderwerp is om op de agenda te zetten. Helaas heeft ook deze sector veel te lijden onder de marktwerking waardoor de komende jaren veel rijdend personeel hun baan zal verliezen. Ook van de stadsdienst in Meppel moeten we bezien of deze bestaansrecht heeft in de komende jaren. Als die wegvalt, is dat een aderlating voor de samenleving in Meppel.
Dat heeft mij doen besluiten op zoek te gaan naar een politieke partij die mij wel de kans geeft te strijden voor het openbaar vervoer.

5 Als u één regel/wet mag invoeren, welke kiest u en waarom?
De wet bestaat in wezen al (Wet personenvervoer 2000). Alleen daarin wil ik een baangarantie opnemen voor al het rijdend personeel bij wijziging van een aanbesteding van hun vervoersgebied. Nu is het mogelijk dat rijdend personeel de baan verliest, omdat hun werk wordt overgenomen door vrijwilligers en buurtbusconstructies.