Meppeler kandidaten voor de Tweede Kamer: Hans Kuipers

Meppel - Op de kandidatenlijst voor de verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer staan in totaal zes inwoners van Meppel. Tot aan de verkiezingen op woensdag 15 maart stelt de Meppeler Courant ze aan de kiezers voor; vandaag deel 4.

1 Wat kunt u als fractievoorzitter van de Drentse Staten-fractie voor het noorden betekenen in Den Haag waar we ook écht iets van merken?
Op alle fronten zie ik de tweedeling in de maatschappij groter worden. Tegenstellingen als arm-rijk, hoog- of laagopgeleid, stad of platteland, zorgbehoevend of gezond, migrant of autochtoon, bepalen steeds meer ieders kansen. Tegelijkertijd komt onze leefomgeving in het nauw door klimaatverandering, gaswinning, grootschalige landbouw, zware industrie, etcetera.

GroenLinks biedt oplossingen die ons allen verbinden, onderling en met onze omgeving. Ik ben vertrouwd met de specifieke kansen en problemen voor Noord-Nederland, zoals de energietransitie, natuur versus het boerenbelang, krimp, de biobased economy, en ik kan een goede verbinding zijn tussen het noorden en Den Haag.

2 Zien we Hans Kuipers ooit in de Tweede Kamer?
Dat denk ik wel! Het gaat goed met GroenLinks, we weten steeds meer kiezers aan te spreken en onze idealen worden breed gedeeld. Ik denk dat we deze verkiezingen een flinke winst gaan maken en als dat nu niet genoeg is voor 27 zetels, dan liggen er nog meer kansen in de toekomst.

3 Stel u mag één wet/regel invoeren of wijzigen, welke kiest u en waarom?
Ik zou meteen een einde maken aan de intensieve veehouderij. Weidegang voor koeien en voldoende buitenruimte voor varkens en pluimvee worden wettelijk verankerd. Koeien kunnen grazen, kippen scharrelen, varkens wroeten.

4 Hoe hoog schat u de kans dat GroenLinks gaat regeren?
Groot. We staan open voor verschillende coalities en we gaan voor een echt progressief kabinet. GroenLinks is er klaar voor regeringsverantwoordelijkheid te nemen!

5 U bent één jaar jonger dan Jesse Klaver. Had het gekund, lijsttrekker Hans Kuipers?
Leeftijd zegt niet veel over leiderschap. Jesse heeft veel ervaring in de Tweede Kamer. Hij is de geschikte persoon om op dit moment GroenLinks te leiden.