Initiatief voor Cultureel Hart aan het Zuideinde

Meppel - Kunsthuis Secretarie en het Drukkerijmuseum hebben het oog laten vallen op het vroegere schoolgebouw van Stad & Esch aan het Zuideinde. Het is dé locatie voor de oprichting van een Meppeler Museum. Een nieuw Cultureel Hart van de stad.

Voorzitter Mark Sluiter van Kunsthuis Secretarie, voorzitter Stein van Ittersum van het Drukkerijmuseum en bestuurslid Jan Schilperoord staan aan de vooravond van een hectische periode. Binnen maximaal een half jaar moet duidelijk worden of de verhuizing van De Secretarie en het Drukkerijmuseum naar het Zuideinde realiteit wordt.

Eerst moet het college van burgemeester en wethouders worden overtuigd van de unieke gelegenheid om de vestiging van een museum serieus te onderzoeken. Architectenburo B + O van Arnoud Olie is reeds met de voorbereidingen bezig voor schetsontwerpen van het museum en appartementen in de vroegere Zuiderschool. Zo snel mogelijk volgt een doorrekening van de kosten van de ingrijpende verbouwing waaronder het aanbrengen van duurzame klimaatbeheersing. Ook als ze met de zware verantwoordelijkheid en de bergen werk die wachten worden geconfronteerd, verliezen de drie Meppeler Musketiers niets van hun enthousiasme.

Citymarketing

Woordvoerder Mark Sluiter is ervan overtuigd dat de komst van een museum aan het Zuideinde geheel past in de politieke doelstellingen van het huidige college. In de Cultuurnota die vorig jaar is uitgebracht, is als een van de speerpunten opgenomen de versterking van het museale karakter in het plaatselijke culturele leven.

Een andere doelstelling is om in economisch opzicht de toeristische en recreatieve sector te versterken. Het aantal banen in deze branche moet omhoog. In hun verbeelding ziet het trio initiatiefnemers al busladingen Chinezen, Japanners en andere toeristen vanuit het drukbezochte Giethoorn naar Meppel afreizen om een dagje cultuur op te snuiven. Samenwerking met Citymarketing ligt voor de hand, zegt Sluiter. Het voormalige pand van Stad & Esch ligt dichtbij het station. Met de NS is vrij gemakkelijk een overeenkomst te maken voor een dagtrip naar het Meppeler Museum, overpeinst hij.

Bruikleen

Een bezoek aan de Stien Eelsinghzaal, naar de wisselende tentoonstellingen van De Secretarie, naar het grafische cultureel erfgoed van het Drukkerijmuseum en de verschillende collecties die het museum reeds in bezit heeft. De Arnhemse grafische kunstenaar Paul Damsté die momenteel in het Drukkerijmuseum exposeert, schonk ruim honderd zeefdrukken.

Sluiter ziet een alliantie voor zich met Museum Belvédère in Heerenveen die een grote en exclusieve collectie schilderijen van de in Meppel geboren en getogen schilder Jan Mankes bezit. In Meppel en daarbuiten woonachtige kunstbezitters verlangen naar een museum waar zij hun schilderijen van de Meppeler School in bruikleen kunnen geven. In het verleden zijn contacten gelegd met het Stedelijk Museum in Amsterdam voor een filiaal in Meppel. Deze contacten kunnen volgens Sluiter worden opgepakt.

Verloedering

Het Zuideinde moet op die plek een totale aanpak krijgen, zegt Sluiter die de zorgen van omwonenden over de toekomst van het gebouw deelt. Hij spreekt hen als bewoner van het Zuideinde regelmatig. De verloedering slaat onbarmhartig toe. Langer wachten betekent vrijwel zeker een roemloos einde van het gemeentelijke monument. Dat realiseert het college zich ook. Onlangs maakte het college bekend dat er twee biedingen zijn uitgebracht.

Wat deze initiatieven inhouden, is onbekend, maar het draait uiteindelijk om de verkoopprijs die het college kan incasseren. De beide voorzitters Sluiter en Van Ittersum benadrukken dat zij met hun plannen als serieuze gegadigde erkend willen worden. Of zij deze ruimte krijgen, moet binnenkort blijken als het drietal om de tafel gaat zitten met wethouder van Cultuur Henk ten Hulscher.

Sluiter sprak hem al eerder in juni vorig jaar. Hij maakte hem toen al deelgenoot van de plannen. De eerste verkennende besprekingen dateren van het begin van de huidige collegeperiode. Op dat moment moest er nog een nieuwe Cultuurnota verschijnen en hadden bezuinigingen, ook in de cultuursector, voorrang. Er was op dat moment geen politieke speelruimte voor concrete nieuwe plannen. De nieuwe wethouder van Cultuur stimuleerde dat de instellingen meer met elkaar moesten samenwerken om de pijn van de bezuinigingen te verzachten. Iedere sector moest haar financiële aandeel leveren. Daaraan viel niet te ontkomen.

Aanloopstraat

Inmiddels zijn we drie jaar verder, aldus Sluiter, en is Meppel druk bezig zich te profileren als een stad waarin vele evenementen plaatsvinden en als een regionaal centrum dat goed toegankelijk moet zijn. Sluiter ziet het helemaal voor zich dat van het nieuwe culturele bolwerk dat intensief samenwerkt met het naastgelegen Schouwburg Ogterop impulsen voor de directe omgeving uitgaat. Het Zuideinde als aanloopstraat naar de binnenstad gaat dan een nieuw leven leiden. De initiatiefnemers denken ook aan het reserveren van ruimte voor een bioscoop annex Filmhuis.

De gemeente krijgt zo spoedig mogelijk het verzoek om de verkoop van het pand op te schorten. In het komende half jaar willen het Drukkerijmuseum en Kunsthuis Secretarie met behulp van het architecten bureau B & O een plan van aanpak opstellen. De opzet is om met een sociaal, cultureel en commercieel plan te komen waarbij een deel van het gebouw geschikt gemaakt dient te worden voor huisvesting. Het resterende deel van het gebouw kan dan ter beschikking komen voor het Drukkerijmuseum, Kunsthuis Secretarie en eventueel een bioscoop.
 Volgens woordvoerder Mark Sluiter is er op verschillende fronten grote winst te behalen: het behoud van een stuk Meppeler geschiedenis, het integreren van mooie panden in het Meppeler stadsbeeld, het stoppen van de verpaupering in de binnenstad en het creëren van een Cultureel Hart van landelijke betekenis.

Het ontsluiten van het Stad & Esch-terrein vergroot de leefbaarheid van de buurt. Appartementen in de Marijkeschool kunnen een deel van de exploitatie van het project bekostigen. De verkoop van het eigen pand van het Drukkerijmuseum betekent een forse financiële inbreng in het miljoenenproject.