Stedenband Meppel-Most komt uit het slop

Meppel - De voorbereidingen voor de uitwisseling dit jaar met de Tsjechische partnerstad Most verliepen stroef.

‘Medio vorig jaar was teveel sprake van éénrichtingsverkeer vanuit Meppel, terwijl er vanuit het gemeentehuis in Most bedroevend weinig werd ondernomen voor de stedenband.’

Stichting Stedenband Meppel-Most twijfelde zelfs aan het voortbestaan van deze Europese uitwisseling. Nieuw ambtelijk elan in Most trekt dit jaar de stedenband volledig uit het slop, zo meldt het Meppeler stichtingsbestuur opgelucht.

Drie reizen

‘Niet dat er in 2016 geen mooie uitwisselingen op het gebied van sport, cultuur en onderwijs waren,’ beklemtoont voorzitter Harm Jan Lanjouw. In 2016 werden drie reizen naar Most ondernomen. Het Meppeler Mannenkoor maakte zijn jubileumreis naar Most en gaf een daverend concert in de monumentale kerk van Most. De Meppeler organist Mannes Hofsink voerde samen met een kamerorkest uit Most een deel uit van het concert voor orgel en orkest van Nico Verrips.

De broers Alfred en Jaap Roo namen deel aan het muziekfestival Mostecká Slavnost. Jeugdkoor Korálek gaf indrukwekkende concerten op het Meppeler Muziekfestival en voetballers uit Most streden om de Drenthe Cup tijdens het Euro Sportringtoernooi. Wederom liepen jongeren uit Most stage in bijvoorbeeld verzorgingshuizen in Meppel en de regio.

Toekomst

Echt verstevigd werd de stedenband in 2016 niet. Lanjouw: ‘We wilden graag de toekomst uitstippelen, maar de ambtelijke respons was daarop minimaal. Dat houdt wat ons betreft een keer op. We konden dat niet verantwoorden naar de Meppeler gemeenteraad. ‘Kan dat niet anders?’, drongen we toch wat aan bij het gemeentebestuur in Most.

‘Het contact bleek vast te lopen op een minder betrokken Tsjechische ambtenaar,’ vertelt Harm Jan Lanjouw. ‘Er is actie ondernomen. Sinds dit jaar is een enthousiaste, Engels sprekende coördinator in Most aangesteld. In tegenstelling tot de onafhankelijke vrijwilligersstichting in Meppel, is de stedenband in Most volledig een gemeentelijke aangelegenheid. Door toedoen van de nieuwe contactpersoon komt de stedenband weer op gang. ‘De coördinator van de internationale contacten is ook hoofd afdeling onderwijs en bezit een uitstekend netwerk. Dat merk je meteen. We zijn weer begonnen met plannen maken. Ook vanuit Most worden initiatieven ontplooid,’ zegt Lanjouw verheugd.

De signalen dat de stedenband Meppel-Most weer tweerichtingsverkeer is, zijn luid en duidelijk. Bestuurlijk en cultureel Meppel zijn uitgenodigd om de komende lente en zomer belangrijke culturele festiviteiten in Most bij te wonen.

Meppeler delegatie

Burgemeester Richard Korteland en fractievoorzitters Frank Perquin (VVD) en Elisabeth Bakkenes (SteM) maken op 23 juni deel uit van de omvangrijke Meppeler delegatie die naar Most afreist. De partnerstad viert het bijzondere behoud van de vijfhonderdjarige Nanebevzeti Panny Marie, de Tsjechische evenknie van de Grote of Mariakerk.

In de jaren zeventig werd de oude stad Most volledig afgebroken om op die plek bruinkoolwinning mogelijk te maken. Alleen de vijfhonderd jaar oude stadskerk werd gespaard. Het gebouw werd op een ijzeren rail achthonderd meter uit de stad verplaatst. In het Meppeler Stadhuis wordt in mei een boeiende expositie geopend van schilderijen die de mijnbouw in Most als thema hebben. Een groep scholieren van Terra uit Meppel bezoekt in juni Most om samen met leeftijdgenoten een ecologieproject op te zetten.

Stage

Twee studenten uit Most kwamen vandaag (woensdag) aan in Meppel om stage lopen bij de gemeente Meppel en Stichting WelzijnMensenwerk. Internationale stages binnen de stedenband zijn niet nieuw.Tientallen Tsjechische stagiairs maakten al kennis met de Nederlandse zorg of financiële administratie. Voor het eerst verkennen studenten uit Most - Michaela Bousová en Michaela Kainová - het maatschappelijk werk in Meppel.