SGP neemt afstand van Staphorster college

Staphorst – De SGP-fractie in de gemeenteraad van Staphorst neemt afstand van het collegebesluit om in beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter in de zaak tegen recycleondernemer Albert Talen.

Dat heeft de SGP deze week gezegd tijdens de raadsvergadering.

Talen Recycling en de gemeente Staphorst hebben na een grondruil in 2014 een conflict. Door de ruil kon de gemeente de Westerparallelweg doortrekken - dat was jarenlang een wens- en Talen kreeg in ruil een stuk grond naast zijn terrein. Het liep mis.

De recycleondernemer heeft een zware vergunning nodig van de provincie. Die kwam er niet voor het nieuwe stuk grond, terwijl volgens Talen met de gemeente was afgesproken dat dit wel zou gebeuren. Staphorst zou het regelen.

Uit woede stortte Talen in 2015 tot drie keer toe de Westerparallelweg vol afval. De gemeente ruimde de zaak onder bestuursdwang een aantal keren op, op kosten van de ondernemer. Talen was het niet eens met deze bestuursdwang en stapte naar de rechter. Die oordeelde dat de gemeente terecht de boel opruimde en dat Talen de rekening van anderhalve ton moet betalen. 

Eén last onder bestuursdwang veegde de rechter wèl van tafel. De rechtbank oordeelde dat de gemeente Staphorst had moeten onderzoeken of het bedrijf meer tijd had moeten krijgen om het afval op te ruimen.

Albert Talen had in dit geval gemaild dat hij wegens familieomstandigheden niet op zo’n korte termijn kon meewerken. De rechtbank oordeelde dat de gemeente dat had moeten onderzoeken en niet zonder meer het verzoek had moeten afwijzen.

Dat deed de gemeente wel, waarna ze voor de derde keer de troep opruimde op kosten van Talen.

Collegepartij SGP neemt hier dus afstand van. Fractievoorzitter Lubbert Talen noemde het deze week ‘uiterst ongelukkig’ dat B en W hiertegen in beroep gaan. ‘De rechtbank oordeelde in een van de opgelegde dwangsommen dat de gemeente rekening had moeten houden met familieomstandigheden van de ondernemer. Hij was niet bij machte om een deel van de troep op te ruimen. We vinden dat de rechtbank een morele uitspraak deed. Wat is de mores hoe om te gaan met je burgers?’, aldus Lubbert Talen. ‘Hier hoor je niet tegen in beroep te gaan. Het college had voor dit beroep de raad moeten polsen. Dat is de koninklijke weg.’

Verantwoordelijk wethouder Bert Krale wilde er niet op ingaan, omdat de zaak nu weer onder de rechter is. Het is volgens hem ook een zaak van het college om wel of niet in beroep te gaan.