Oostkant Nijeveenseweg ook in beeld voor Nieuwveense Landen

Meppel - Nieuwbouwwijk Nieuwveense Landen krijgt een nieuw en actueel stedenbouwkundig plan. Het nu nog geldende plan stamt uit 2011 en is sterk verouderd. In die opzet wordt zelfs nog uitgegaan van een grote wijk met 3.400 woningen.

Op basis van de bevolkingsprognoses en de woningmarkt is het nieuwe stedenbouwkundig plan gebaseerd op een kleiner gebied met de meest realistische omvang van maximaal 2100 woningen. 

De demografische ontwikkeling, de economische crisis, de nieuwe woonvisie en de komst van andere grondeigenaren maken het noodzakelijk om het stedenbouwkundig plan aan te passen aan de huidige tijd. Vorig jaar wijzigde de gemeenteraad het bestemmingsplan en werd woningbouw in Nieuwveense Landen een stuk flexibeler. De projectontwikkelaars en andere marktpartijen die actief zijn in Nieuwveense Landen, hebben al meer mogelijkheden gekregen tot sturing. Zij laten zich leiden door de marktvraag naar verschillende woningtypes en prijsklassen. 

Het nieuwe stedenbouwkundig plan moet duidelijkheid verschaffen over de richting waarop de wijk wordt gebouwd en over de invulling van de wijk met verschillende kavels, groenvoorziening, wegen, waterberging en de veilige ontsluiting van de eerste wijkdelen. Bijzonder aan het stedenbouwkundig plan in voorbereiding, is dat het college van B&W twee scenario’s aan de raad voorlegt over welke kant de wijk opgaat. 

In het eerste scenario gaat het met Nieuwveense Landen vooral in westelijke richting naar de Bremenbergplas. Naast het dit jaar te bouwen wijkdeel Broeklanden, liggen in dat geval nog enkele tientallen hectares klaar. In het ander scenario wordt ook de mogelijkheid beschreven om aan de andere kant van de Nijeveenseweg te bouwen. Een beperkt deel van Nieuwveense Landen ontwikkelt zich dan alsnog in oostelijke richting naar de Steenwijkerstraatweg toe. 

De door de raad gekozen ontwikkelingsrichting is meteen ook bepalend voor de kwestie aan welke kant van de wijk de toekomstige ontsluitingsweg wordt aangelegd. De westelijke ontsluiting loopt in een van de twee scenario’s door naar de rotonde Handelsweg/provinciale weg N375. Een oostelijke ontsluitingsweg haakt aan op de provinciale weg N375 nabij scheepswerf Liezen.