Alcides en FC Meppel onderzoeken samenwerking bij jeugd- en vrouwenvoetbal

Meppel - De drie Meppeler voetbalverenigingen op sportpark Ezinge overleggen al enige weken over de oprichting van een gezamenlijk vriendenteam in de jeugd. Zowel FC Meppel als MVV Alcides wijst het vriendenteam af.

Uit de gesprekken bleek dat niet alle drie verenigingen dezelfde belangen hebben en daardoor niet tot een gezamenlijk plan van aanpak kunnen komen met betrekking tot samenwerking van de drie jeugdsecties. Zowel bij FC Meppel als bij MVV Alcides is men van mening dat het vriendenteam niet past binnen hun jeugdselectie- en opleidingsbeleid. 
 
Daarnaast werd onderzocht of de dames- en meisjes-sectie op Ezinge kon samenwerken. Ook die samenwerking is vooralsnog niet tot stand gekomen. MVV Alcides en FC Meppel besloten echter om de samenwerking binnen de jeugd-, dames- en meisjes-sectie wel gezamenlijk door te zetten.

FC Meppel en MVV Alcides hebben elkaar de afgelopen jaren al goed leren kennen in de samenwerking voor het damesvoetbal Alcipel en ook tijdens de afgelopen verkennende gesprekken bleek dat de (voetbal)visies van beide verenigingen elkaar goed aanvullen.

Beide verenigingen hebben een grote jeugdopleiding, waarbij gestructureerd wordt gewerkt aan de ontwikkeling van jeugdspelers en trainers, om uiteindelijk spelers te laten doorstromen naar de 1e selectie. 

MSC vrouwenvoetbal

MSC gaf afgelopen weekend al aan dat de club weer met damesvoetbal wil beginnen. MSC heeft inmiddels tien aanmeldingen binnen en is nog op zoek naar acht deelneemsters, die in het seizoen 2017-2018 mee willen doen in het nieuwe vrouwenteam van de club.