Bewoners pakken rol in eerste fase wijkpark Nieuwveense Landen

Meppel – De eerste hectare van de ooit twintig bunder metende parkzone Nieuwveense Landen krijgt steeds meer gestalte.

Op het terrein tussen de Nieuwe Nijeveenseweg en het Leerwerkcentrum aan de Bremenbergweg zijn de contouren en elementen van het toekomstige wijkpark al goed te herkennen.

Nadat vorige week tijdens de boomplantdag de eerste tien fruitbomen werden geplant door de kinderen uit de wijk deden volwassen wijkbewoners zaterdag enthousiast mee aan de eerste werkmiddag in de parkzone. Als de plannen voor de parkzone worden uitgevoerd, blijft er daar de komende jaren handenvol vrijwilligerswerk te verzetten.

Leo Groenewegen van het wijkplatform Nieuwveense Landen kijkt tevreden terug op de zaterdagmiddag. ‘Zo’n initiatief in de buitenlucht brengt mensen uit de hele buurt op de been. Bewoners van de Nijeveenseweg waren er ook bij. Door samen aan de slag te gaan in de parkzone bouw je ook mee aan de sociale buurt. Mensen kennen elkaar en zien ook naar elkaar om,’ verwacht Groenewegen.

‘Niet alleen de huidige pioniers, maar ook de bewoners van de vrije kavels en het wijkdeel Broeklanden raken bij de parkzone betrokken. De toekomstige bewoners/eigenaars van de vrije kavels aan de Degel waren zaterdag ook van de partij. Alhoewel zij dachten dat het een voorlichtingsmiddag over het wijkpark betrof, hielpen zij actief mee met de eerste aanplant van het park.

Meidoornhaag

Na een uitleg van Berry Wognum, actief in de wijk als Parkzone-aanjager namens de aannemer van de parkinrichting Comfortuin, was het de bewoners duidelijk welke struiken er het eerst  geplant werden en hoe dat moest gebeuren. De bewoners plantten zaterdag meidoornhagen rond de toekomstige hondenspeelplaats. Een buurthond inspecteerde de paddenpoel waar het voor viervoeters ook fijn spelen is. Na een uur of twee graven en planten kwamen er versnaperingen op tafel voor de harde werkers. 

In verhouding tot de rest van de één kilometer lange parkzone is de eerste fase duidelijk een eerste aanzet. Want er gaat in de loop van de jaren nog heel veel gebeuren. Het wijkplatform heeft en houdt een belangrijke rol bij de totstandkoming van de parkzone die op zijn grootst twintig hectare kan beslaan. Vorig jaar verzamelde het platform alle ideeën voor de groene en recreatieve invulling van de parkzone.

De ideeënoogst was groot. Een hondenspeelplaats, een glijheuveltje, een paddenpoel, een trapveldje, een sportkooi en een boomgaard krijgen in het eerste deel van de parkzone hun beslag. In latere stadia van de aanleg staan er een ravotbos, avonturenspeelplaats, wandel- en fitnesspaden, een barbecuestek, picknickbanken en een waterspeeltuin annex visvijver op het programma.  

Recreatieve bestemming

Een groot deel van de plannen kan de komende jaren worden uitgevoerd. Het gebied - van de Nieuwe Nijeveenseweg tot aan de Bremenbergplas - heeft namelijk een recreatieve bestemming. Voor de invulling is budget gereserveerd. Net als afgelopen zaterdag wordt verwacht dat de wijkbewoners ook na de brainstorm-avonden betrokken blijven bij de invulling van het park.

Zij steken hun handen regelmatig uit de mouwen bij de aanleg. Als de eerste delen van de parkzone in gebruik zijn, houden de wijkbewoners zelf een oogje in het zeil en helpen zij bij het beheer en het onderhoud. ‘De geplande moestuin of misschien ooit een dierenweide vragen naar verwachting de nodige vrije uurtjes van bewoners, die dat een leuke hobby vinden.’ Volgens Leo Groenwegen is het plan om een moestuin aan te leggen populair in de nieuwbouwwijk. ‘Ouders verheugen zich er op om de eigen kropjes sla te oogsten met hun kinderen.’

Bremenbergplas

Op de wijkkaart in het nieuwe stedenbouwkundige plan lijkt de eerste fase van de parkzone een bescheiden lapje grond. Het aangeplante deel van het wijkpark strekt zich uit tot het LeerWerkCentrum. De komende jaren ligt het parkgebied als een groene shawl van het wijkdeel CentrumWonen. De parkzone kruipt in oostelijke richting mee met de nieuwe uitbreiding van Nieuwveense Landen. Volgens het bestemmingsplan grenst de parkzone over dertig of veertig jaar aan de Bremenbergplas. De plas is nu nog in gebruik als zandwinlocatie. Maar al veel eerder dan de Nieuwveense Landen af is, is de zandplas uitgeput. Het waterrijke gebied krijgt een nieuwe natuurlijke en recreatieve bestemming.

Of de nieuwbouw van Nieuwveense Landen en de parkzone ooit de boorden van de Bremenbergplas zullen bereiken, is nog maar de vraag. De gemeenteraad besluit volgende maand over een aangepast stedenbouwkundig plan voor Nieuwveense Landen. Hierbij hakt de raad belangrijke knopen door, die de ontwikkeling van de nieuwbouwwijk bepalen. Vooral de richting - oostelijk richting Steenwijkerstraatweg of westelijke richting Handelsweg - staat centraal in de actualisatie. Ook de richting van de toekomstige ontsluitingsweg van de wijk wordt hiermee bepaald.