Projectgroep treedt naar buiten met plannen dorpskern Havelte

Havelte - Dorpsgemeenschap Havelte treedt woensdag naar buiten met de plannen over de herinrichting van de dorpskern in Havelte. Het college van Westerveld is onlangs al geïnformeerd over de plannen.

De projectgroep Piet Soerplein van de Dorpsgemeenschap Havelte heeft al een aantal jaren een plan klaarliggen voor de herinrichting van dit centrale plein in het hart van Havelte. Dat er tot op heden nog geen uitvoering is gegeven aan de plannen, heeft er mee te maken dat het college van B en W van Westerveld van mening was dat het Piet Soerplein een onderdeel zou moeten worden van een bredere aanpak.

Landschapsarchitect Jorrit Noordhuizen, zelf afkomstig uit Havelte, is verzocht de ideeën die mede zijn aangedragen door onder meer vertegenwoordigers van de ondernemers, verder uit te werken. De uitkomst hiervan is voorgelegd aan het college en werd enthousiast ontvangen.

Ledenvergadering

In het nieuwe ontwerpplan wordt voorgesteld de belangrijkste publieke ruimtes in Havelte te revitaliseren. Zo is ook het fietsbelevingspad in het Waterbolkpark in de plannen opgenomen. Het ligt nu in de bedoeling om deze plannen, door de heer Noordhuizen, gedurende het tweede deel van de openbare algemene ledenvergadering van de Dorpsgemeenschap Havelte, te tonen en toe te lichten. Deze avond vindt komende woensdag 29 maart, plaats in De Veldkei in Havelte. Vanzelfsprekend zijn alle inwoners van Havelte van harte welkom.

Het college van B en W van Westerveld wordt woensdag vertegenwoordigd door wethouder Homme Geertsma. Hij geeft een toelichting op de plannen en zal ook eventuele vragen beantwoorden.