Ondernemen in Meppel: Bart Lever
Door Bart Lever

Nieuwe huwelijksregels

Het wetsvoorstel ‘beperking wettelijke gemeenschap van goederen’ is door de Eerste Kamer aangenomen. Deze nieuwe wet brengt verandering in de traditie van de gemeenschap van goederen in Nederland.

Al heel lang wordt bij een echtscheiding (bijna) alles fifty-fifty-gedeeld, als paren niet op huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd. Kort samengevat is het uitgangspunt van de nieuwe huwelijksregels dat bij een scheiding niet meer alles fifty-fifty wordt gedeeld. Het is nog niet bekend wanneer de wet precies wordt ingevoerd.

De maatschappelijke werkelijkheid is de afgelopen jaren drastisch veranderd onder meer doordat mensen al jaren samenwonen vóór het huwelijk en vaak meerdere keren in hun leven trouwen. De wet moet aansluiten bij die werkelijkheid én bij wat de meeste mensen in Nederland een goed systeem vinden. 

Er is in de Tweede en Eerste Kamer flink gediscussieerd over de nieuwe wet. Ook buiten de Kamers waren er tegenstanders en uiteindelijk werd de wet deze week met één stem verschil aangenomen.

Tegenstanders hanteerden onder meer het argument dat het ingewikkeld wordt als niet alle bezittingen en schulden in de gemeenschap vallen. Maar dat zijn we nu van erfenissen, waarover in het testament is vastgelegd dat ze niet in de gemeenschap vallen, al gewend. 

Paren die met elkaar discussies willen voorkomen over wat er wel en niet gedeeld moet worden bij een scheiding kunnen voorzorgsmaatregelen nemen. Wij gaan, zodra de nieuwe huwelijksregels zijn ingevoerd, de mogelijkheid bieden het vermogen van beide partners bij de notaris op papier te laten zetten voordat zij trouwen. Wij kunnen dan meteen praktische tips geven over hoe ze hun financiën het beste tijdens het huwelijk kunnen regelen. 

De nieuwe huwelijksregels zijn een stap in de goede richting. Toch zou had ik persoonlijk liever een nog grotere stap naar modernisering gezien. Nu blijft het bijvoorbeeld voor partners met een bedrijf nog wel nodig om huwelijkse voorwaarden te maken om de partner te beschermen tegen ondernemersrisico. Dit heeft te maken met wat er in de nieuwe huwelijksregels over de schulden is geregeld.

Wil je meer weten? Lees dan verder op www.lever.nl of kom langs voor een vrijblijvend gesprek.