Heel Havelte gaat op de schop

Havelte – Niet alleen het Piet Soerplein in Havelte moet op de schop, maar ook de herinrichting van verschillende andere plekken in het dorp moet in de plannen opgenomen worden. De plannen zijn er zo bleek woensdagavond.

Nu het geld nog. Een voorzichtige raming van alle kosten: ruim 4,2 miljoen euro. 

Al jaren wordt gesproken over de herinrichting van het Piet Soerplein in Havelte. Het plan opgesteld door de projectgroep Piet Soerplein van de Dorpsgemeenschap Havelte lag ook al klaar. Dat er tot op heden nog geen uitvoering is gegeven aan de plannen, heeft er mee te maken dat het college van B en W van Westerveld van mening was dat het Piet Soerplein een onderdeel zou moeten worden van een bredere aanpak. Het nieuwe plan, het ruimtelijk actieplan Havelte waarin ‘verbinden, versterken en vinden’ centraal staan, behelst de herinrichting van meerdere plekken in het dorp. 

Dus niet alleen het Piet Soerplein, maar onder meer ook de Brink, het Waterbolkpark en het Churchillplantsoen en de verbinding vanuit het dorp richting het Holtingerveld. Her en der moeten historische groenstructuren hersteld worden, straten in eenheid gebracht worden door het gebruik van dezelfde materialen, het moet op plekken veiliger worden en het dorp moet aantrekkelijke gemaakt worden om te verblijven. En niet alleen voor de inwoners zelf, maar ook voor de recreanten. Kortom, Havelte moet op de schop. 

Tijdens een drukbezochte bijeenkomst woensdagavond in De Veldkei in Havelte werden de inwoners geïnformeerd over de plannen. Landschapsarchitect Jorrit Noordhuizen die is opgegroeid in het dorp en eigenaar is van het Utrechtse ontwerpbureau voor architectuur en landschapsarchitectuur NOHNIK, heeft zijn ideeën op papier gezet en kwam met een plan in 5 fasen voor meer eenheid in het dorp, waardoor het ook aantrekkelijker wordt om er te wonen en te verblijven. ‘Havelte heeft alles in zich om een aantrekkelijke plek te zijn voor recreanten, maar ook voor de bewoners. We leggen in de plannen nieuwe wandelroutes van en naar het centrum aan, herstellen oude lanen en maken plekken waar je graag zou willen zijn. De ruimtelijke samenhang moet hersteld of aangebracht worden.’

Vijf fasen

De woensdag gepresenteerde plannen zijn niet definitief, maar geven wel de richting aan waar het dorp naar toe gaat. Het werk moet in vijf fasen uitgevoerd worden. Fase 1, een fase waarmee volgens wethouder Homme Geertsma al in 2018 gestart kan worden, behelst de herinrichting van het Piet Soerplein en de opwaardering van de Brink. In fase 2, de fase met daarin de zogenaamde ‘quick-wins’, wordt gesproken over de herinrichting van bijvoorbeeld de Hofweg, Beukenlaan, Eursingerkerkweg, Molenweg, Schapendrift, Dorpsstraat en de Egginklaan. In de 3e, 4e en 5e fase worden zogenaamde ‘hotspots’ als het Molenpark gerealiseerd, het Waterbolkpark inclusief de aanleg van een fietsbelevingspad gerenoveerd/gerevitaliseerd en straten aangepakt. 

Miljoenen

De totale kosten van de plannen die volgens Geertsma ‘een goede basis vormen om verder te gaan’, worden geraamd op ruim vier miljoen euro. Daarvan zegde de wethouder woensdag de eerste anderhalf miljoen euro -het verwachte begrotingsoverschot in de gemeente Westerveld over 2016-  toe. Volgens de wethouder moet de gemeenteraad nog wel enthousiast gemaakt worden en groen licht geven, maar het geld ligt dus voor Havelte klaar. Duidelijkheid over waar het andere geld vandaan moet komen om alle plannen te realiseren is er nog niet, maar gezien de uitgebreidheid van de plannen ziet Geertsma wel kansen voor verschillende provinciale subsidies (verkeer en cultuurhistorie) en andere externe financiers. 

Snel beginnen

Een idee hoe te werk te gaan is er al wel. ‘Pak fase 1 t/m 3 op korte termijn in samenhang aan: het centrum van het dorp als geheel wordt verbeterd waarin zowel de belangrijkste hotspots als de onderlinge verbindingen worden aangepakt. In deze fasen zijn de investeringskosten relatief te overzien en wordt direct een groot effect bereikt. De fasen 4 en 5 kunnen op langere termijn worden aangepakt. Hierin zijn het met name de lange straten binnen Havelte die door hun omvang om een relatief grote investering vragen. Het is denkbaar dat deze investeringen onder een lange termijnbudget van groot onderhoud kunnen vallen of in aanmerking komen voor subsidies’, zo zei Noordhuizen woensdag.

Volgens de architect hoeven de inwoners van Havelte niet te wachten om te starten. ‘Je zou kunnen beginnen met opruimen. Het is hier en daar ontzettend rommelig en er is veel achterstallig onderhoud. Je ziet heel veel oude bankjes en prullenbakken. Het ziet er niet uit. Eerst maar de boel schoonmaken.’