Scala past organisatiestructuur aan

Meppel - In de bestuursvergadering van donderdag 13 april zijn door de notaris nieuwe statuten gepasseerd voor Scala Centrum voor de Kunsten. De statuten zijn niet alleen gemoderniseerd, maar ook de bestuursstructuur is aangepast.

Het bestuur is nu een Raad van Toezicht geworden en de functie van Ton Dohle die van directeur/bestuurder. Scala kan zo slagvaardiger optreden tegen de al maar doorgaande bezuinigingen van gemeenten en zich beter aanpassen aan de vraag van de markt.

2016 was financieel goed jaar

In de bestuursvergadering is ook de Jaarrekening 2016 aangenomen. Die laat een rendement zien van ruim zestig duizend euro. Het resultaat is behaald door goedkoper te werken en door meer inkomsten uit cultuureducatie op de scholen, vooral in Noord-Overijssel maken steeds meer scholen gebruik van de diensten van Scala.

Het behaalde rendement is nodig om de zwakke financiële positie van Scala te versterken, maar vooral ook om de nieuwe bezuinigingen van negentigduizend euro in 2017 op te kunnen vangen.

Dat zal volgens de begroting voor dit jaar niet helemaal gaan lukken. In het nieuwe seizoen zullen de prijzen daarom de kosten beter moeten dekken en blijven ook andere maatregelen nodig. Zo zet Scala zich stevig in als partner voor scholen bij de uitvoering van de regeling Muziek Impuls en bij projecten in het sociale- en maatschappelijke domein.