Lions Meppel steunen Taalpunten

Meppel – De Lionsclub Meppel heeft dinsdagmiddag de daad bij het woord gevoegd om laaggeletterdheid aan te pakken. In de openbare bibliotheek van Meppel kregen de Taalpunten van De Wolden, Meppel, Staphorst en Westerveld een cheque van 500 euro.

Daarnaast willen de Lions ook hun mensen en netwerk inschakelen om de laaggeletterdheid aan de orde te stellen, zo vertelde Piet Maes namens de Lions Meppel.

De Lions behoren ook tot de ondertekenaars van het akkoord van het Bondgenootschap voor de Taal in Drenthe. ‘Laaggeletterdheid is sowieso wereldwijd een onderwerp voor de Lions. In Nederland zijn 430 Lionsclubs, ruim tweehonderd hebben de problematiek van de laaggeletterdheid omarmd’, aldus Maes. Na uitvoerige beraadslagingen binnen de speciaal ingestelde commissie kwamen er twee actiepunten naar voren, waarbij het onder meer een doel is om de autochtone laaggeletterde medeburger te bereiken. ‘Wij richten ons in eerste instantie op twee vindplaatsen: het bedrijfsleven en het onderwijs. Er zijn er meer, maar je kan niet alles tegelijk aanpakken’, schetste Maes.

Taaldocenten

Het tweede actiepunt was de uitreiking van de cheques, vijfhonderd euro per Taalpunt voort de aanschaf van materialen. Ze werden door de verschillende taaldocenten van De Wolden, Meppel, Staphorst en Westerveld in ontvangst genomen. Ali Geerts uit Diever, de docent in Westerveld, wist al wel welke boekjes ze er mede voor ging aanschaffen.

Piet Maes wees de aanwezigen van stichting Lezen en Schrijven en de Bibliotheek ook op een initiatief van de Lions in Venlo. ‘Daar bleek dat jonge kinderen te weinig lezen, dat zal hier niet veel anders zijn, en werd het idee geboren om verhalen te schrijven waar het plot uit de wereld van de kinderen komt. Er gingen achthonderd kinderen aan het werk om een plot uit te werken, er werden er 47 geselecteerd. Bij elk plot werd een kinderboekenschrijver die er een echt verhaal van schreef. Kunstenaars maakten de illustraties erbij. Zo ontstond het boekje 1-2-3-4. Wij denken ook na over zo’n initiatief.’

Bedrijfsleven

Om laaggeletterden op te sporen willen de Lions hun contacten in het bedrijfsleven aanspreken, om te proberen de problematiek van laaggeletterdheid onder de aandacht te brengen. In veel bedrijven blijken werknemers niet te kunnen lezen en schrijven en wordt dat verbloemd. ‘Het moet zover komen dat bedrijven het probleem onderkennen, maar ook erkennen’, sprak Lionslid Jan Steenbergen uit de Wijk. Ali Geerts gaf aan dat ze met haar mensen naar bedrijven toe kan gaan, Annet Krol van de Bibliotheek noemde dat in bedrijven en in het onderwijs vaak wordt gesteld dat daar geen laaggeletterden zitten. ‘Terwijl 11 tot 13 procent van de mensen laaggeletterd is.’ Linda Hageman van de stichting Lezen en Schrijven in Drenthe was blij met het initiatief van de Lions. ‘Onze stichting staat ver van de bedrijven af, het is mooi dat de Lions de verbinding maken.’

Als tip werd meegegeven om de lokale politiek te informeren in verband met de verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad die in 2018 op de agenda staat. ‘Het zou mooi zijn als de lokale politiek het in de programma’s opneemt en dat het ook in de collegeprogramma’s komt.’ Piet Maes liet namens de Lions ook weten te willen helpen met het aanvullen van de vrijwilligers, iets wat taaldocente Anna Zagrajek van Meppel als muziek in de oren klonk. ‘We hebben tachtig vrijwilligers, maar hebben er echt nog meer nodig.’