Verkoop voormalige Stad & Esch locatie gestart

Meppel - De verkoop van de voormalige Stad & Esch locatie is vandaag, donderdag 1 juni van start gegaan. De gemeente heeft besloten om deze locatie aan het Zuideinde 76 via een ‘marktinitiatief’ openbaar te verkopen.

De gemeente Meppel zoekt naar een passende herbestemming met behoud van de karakteristieke (deels monumentale) panden op deze bijzondere plek in Meppel.

Kiezen voor het beste plan

Wethouder Koos de Vos: ‘Door de verkoop van het oude Stad & Esch gebouw via een marktinitiatief heeft de gemeente de meeste ruimte om naast een marktconforme prijs écht het beste plan voor deze locatie uit te kiezen. Daarom nodigen we geïnteresseerden uit om met een bijzonder plan voor dit karakteristieke pand te komen.’

Verkoop via marktinitiatief

De verkoop van de voormalig Rijks Hogere Burgerschool en Zuiderschool (oude locatie Stad & Esch) vindt plaats via een marktinitiatief. Het marktinitiatief gaat uit van de vraag vanuit de markt. Een belangstellende bepaalt zelf wanneer zij een bieding wil uitbrengen. Nadat een eerste aanvaardbare bieding is binnengekomen, start de verkoopprocedure van negen weken waarin andere geïnteresseerden ook de gelegenheid krijgen om een bieding uit te brengen. De partij die de eerste aanvaardbare bieding heeft uitgebracht, kan een nieuwe bieding uitbrengen. Bij meerdere aanvaardbare biedingen, worden deze beoordeeld op inhoud (meerwaarde voor Meppel), haalbaarheid van de plannen en de prijs.

Bezichtiging

Voor de bezichtiging van de panden zijn drie kijkdagen gepland:

  • Vrijdag 9 juni tussen 15:00 – 17:30 uur
  • Woensdag 14 juni tussen 4:00 – 17:00 uur
  • Woensdag 28 juni tussen 14:00 – 17:00 uur

Voor de verkoop is een biedboek opgesteld, waarin informatie over het object en de verkoopprocedure is opgenomen. Nadere informatie en het biedboek zijn te verkrijgen bij de heer E. Vlaming van BaseValue B.V. op telefoonnummer +31 85 - 400 01 71 of per e-mail (zuideinde@basevalue.nl).