Ondernemen in Meppel: Bart Lever
Door Bart Lever

Kinderen helpen bij de aankoop van een huis

Onlangs meldde de NOS op haar website dat er weer meer huizen worden verkocht maar dat één groep kopers achterblijft: de twintigers.

Uit cijfers van het Kadaster blijkt dat deze groep in verhouding tot vóór de crisis minder vaak een woning koopt. Er zijn vooral minder starters tussen de 18 en 26 jaar.

Voor de twintigers kan de eigenwoningschenking een oplossing zijn. Vanaf 1 januari van dit jaar kan iedere Nederlander maximaal 100.000 euro belastingvrij schenken aan een ander. Degene die de schenking krijgt, de begunstigde, moet dit bedrag in een eigen woning steken. Bijvoorbeeld door er een eigen woning mee te kopen, te verbouwen of af te lossen op de hypotheek. Verder moet de begunstigde op het moment van de schenking tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. 

De vrijstelling krijg je overigens niet automatisch. De ontvanger moet er een beroep op doen bij de Belastingdienst. De schenking mag zowel door degene die de schenking doet als de begunstigde worden uitgesmeerd over een periode. Deze en andere voorwaarden moeten strikt gevolgd worden. Doe je dat niet, dan moet de begunstigde schenkbelasting betalen over het geschonken bedrag. Het is daarom belangrijk  je goed te laten informeren over de do’s en don’ts voordat de schenking wordt gedaan.

We zien in de notarispraktijk dat steeds meer starters met steun van hun ouders een huis kopen. Ze krijgen het geld via een lening of een schenking. Beide vormen zijn populair. Voor de schenking kan gebruik worden gemaakt van de belastingvrijstelling. Bij de lening kan de rente worden afgetrokken als hypotheekrente. Aan de kant van de ouders is er nog een ander voordeel: ze krijgen rendement op hun geld wat ze niet zouden krijgen als het op een bankrekening zou staan. 

Wil je meer weten hierover? Lees dan verder op www.lever.nl of kom bij mij langs voor een vrijblijvende bespreking van de mogelijkheden.