Deel Janssenstraat blijf een ‘weg’

Staphorst – De kans is groot dat Staphorst weer de gang naar de rechter moet maken, omdat de Raad een stokje steekt voor het opdoeken van een straat.

De meerderheid van de gemeenteraad besloot gisteravond de Burgemeester Janssenstraat tussen Industrieweg en Westerparallelweg toch niet helemaal aan de openbaarheid te onttrekken. 55 Meter van de weg blijft eigendom van de gemeente.

SGP, PvdA, Liberaal Netwerk en Gemeentebelangen, negen stemmen - een meerderheid van twee - steunden gisteren een amendement van de SGP om het zo te regelen. CDA en ChristenUnie waren tegen. Jaren geleden is namelijk de afspraak gemaakt met metaalbedrijf Dulasta om de weg aan dit bedrijf te verkopen en dus aan de openbaarheid te onttrekken. Dulasta wil de weg bij haar bedrijfsterrein aantrekken. Het verhaal gaat deels door. Ruim vijftig meter van de Janssenstraat, het stuk aan de kant van de Westerparallelweg, blijft eigendom van de gemeente. Gedacht wordt om op de scheiding een muur neer te zetten. 

De gemeente maakte de afspraken met twee grondeigenaren aan deze weg: Dulasta en Mubo Metaal, maar ze sprak niet met Albert Talen van Talen Recycling. Hij huurt een perceel van Mubo. Volgens Staphorst doe je als gemeente zaken met eigenaren en niet met huurders. Talen wil nieuwe uitritten op de Janssenstraat en de provincie Overijssel, die over de milieuvergunning van Talen gaat, ging hiermee akkoord, tot verbijstering van de gemeente. Het was algemeen bekend dat Staphorst de weg verkoopt.

Het toch afsluiten van de straat zou dus de rare situatie opleveren dat Talen uitritten heeft op een weg die niet meer bestaat. SGP, PvdA, LN en GB willen dat het laatste stuk van de weg pas aan de openbaarheid wordt onttrokken als aan beide zijden van de weg dezelfde eigenaar zit. De partijen die het amendement indienden, vinden dat de ondernemers met elkaar om de tafel moeten gaan om een oplossing te vinden.

De zaak ligt gecompliceerd. Talen Recycling heeft al jaren ruzie met de gemeente. Staphorst trok een paar jaar geleden de doodlopende Westparallelweg door tot aan de Janssenstraat. Dit was het terrein van Talen. In ruil daarvoor kreeg hij er aan de zuidzijde een stuk grond bij. Om daar afval te kunnen storten, moesten er nieuwe vergunningen worden aangevraagd. Tussen het recyclingbedrijf en de gemeente ontstond ruzie over de inspanningen die nodig waren voor die nieuwe vergunningen. Het probleem is nog altijd niet opgelost. Wel is de provincie van plan in november een vergunning af te geven, waarin staat dat Talen uitritten krijgt op de Janssenstraat die daardoor toch niet geheel wordt verkocht aan Dulasta.