ChristenUnie en GroenLinks willen 'groene leges' en meer 'zonneleningen'

Meppel - De fracties van de ChristenUnie en GroenLinks hebben het initiatief genomen voor twee voorstellen die Meppel weer wat duurzamer kunnen maken: groene leges en 'zonneleningen'.

De fracties willen graag zogeheten ‘groene leges’ invoeren, waarbij door inwoners voor duurzame verbeteringen aan woningen geen of weinig leges hoeft te worden betaald. Ook willen beide partijen dat er meer geld gaat naar het budget voor het verstrekken van leningen voor de aanschaf van zonnepanelen door Meppelers.

Duurzamere samenleving

Beide fracties hebben de laatste tijd vaker gezamenlijk initiatief genomen voor duurzame voorstellen. ChristenUnie en GroenLinks vinden dat Meppel meer kan doen om mee te gaan in een beweging naar een duurzamer samenleving, zoals die maatschappelijk steeds meer zichtbaar wordt. Met de beide voorstellen spelen de partijen in op deze trend, die stimulerend werkt.

De ‘groene leges’ zijn al in Enschede en Oldenzaal ingevoerd en meer gemeenten overwegen een dergelijke maatregel. In de praktijk blijkt dat door het afschaffen of verlagen van de leges, inwoners worden gestimuleerd om hogere ambities met duurzaamheid te hebben dan wettelijk is voorgeschreven.

Impuls

‘Er blijkt uit dat duurzaamheid erg leeft onder mensen. De ‘groene leges’ geven dus een impuls aan extra investeren in duurzame maatregelen’, merkt raadslid Bert Kunnen (ChristenUnie) op. ‘We vragen nu aan de raad om na te gaan wat het beste bij Meppel en onze financiële positie past. Minder leges betekenen natuurlijk wel minder inkomsten, maar wij hebben dat er graag voor over’.

Naast de ‘groene leges’ willen beide fracties dat er meer geld komt voor Duurzaamheidsleningen. Meppel biedt inwoners een lening tegen zeer aantrekkelijke rente aan om te investeren in zonne-energie. ‘Er is elk jaar een run op deze leningen, waardoor het potje al snel leeg is’, constateert raadslid Paula van Eerden van GroenLinks. ‘We hebben dit jaar 50.000 euro over van het Aanjaagbudget voor maatschappelijke initiatieven; we zien dit overschot graag gebruikt voor een aanvulling op de duurzaamheidsleningen’.

Beide voorstellen komen in de raadsvergadering van 28 september aanstaande aan de orde.