Ondernemen in Meppel: Bart Lever
Door Bart Lever

Een notariële blik op het regeerakkoord

Na een eerste scan van het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ heb ik de belangrijkste notariële punten geselecteerd voor relatie en familie, bedrijf en woning.

Er komt landelijk beleid ten aanzien van het voorkomen van vechtscheidingen, waarbij het belang van de betrokken kinderen voorop staat. Vanaf 2018 geldt de beperkte gemeenschap van goederen voor koppels die trouwen zonder huwelijkse voorwaarden. Vanaf dat moment moeten koppels die in algehele gemeenschap van goederen willen trouwen naar de notaris om dit vast te leggen in de huwelijkse voorwaarden. Het kabinet wil bekijken of die algehele gemeenschap van goederen ook zonder de notaris kan worden geregeld. Het nieuwe kabinet wil buitengerechtelijke geschilbeslechting zoals mediation uitbreiden. Er wordt verder onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor meerouderschap.

Wraakporno wordt met een eigen bepaling in het Wetboek van Strafrecht strafbaar gesteld. Dit betekent nog wel steeds dat iemand aangifte moet doen. Met de socialemedia-clausule die ons landelijke samenwerkingsverband Netwerk Notarissen al een aantal jaren geleden in het leven riep, wordt zoveel als mogelijk wraakporno voorkomen.

Er wordt een aantal fiscale wetten gewijzigd, waaronder afschaffing van de dividendbelasting en verdere verlaging van de vennootschapsbelasting. Verder wordt gekeken of de ‘gebruikelijk loonregeling’ wordt gehandhaafd en worden brievenbusfirma’s fiscaal anders aangepakt.

In 2018 kan maximaal 100 procent van de waarde van de woning met een hypotheek worden gefinancierd. Wel wordt de maximale hypotheekrenteaftrek in de inkomstenbelasting sneller afgebouwd. Dit betekent dat in 2023 maximaal tegen 37 procent kan worden afgetrokken. Vanwege veranderingen in het pensioenstelsel, wordt het ook eenvoudiger in de opbouwfase van het pensioen vermogensopbouw in de eigen woning te integreren.

Wil je meer weten over bovenstaande en andere zaken? Lees dan verder op www.lever.nl of kom bij mij langs voor een vrijblijvende bespreking van de mogelijkheden.