Stille Tocht moet dialoog op gang brengen

Meppel - In Meppel wordt morgen vanaf 19.00 uur een Stille Tocht gehouden om het signaal dat Fleur Bloemen tegen pesten heeft afgegeven door te geven en te versterken. Initiatiefnemers zijn de families Vos en Van Veen uit Meppel.

Volgens woordvoerder Henk van Veen die in zijn jeugd heeft ervaren wat pesten met een kind doet, willen de initiatiefnemers met de Stille Tocht een dialoog op gang brengen tussen jongeren die pesten en leeftijdgenoten die gepest worden. 'Het signaal dat Fleur met haar zelfgekozen dood heeft afgegeven, moet verder worden gehoord. Pesten mag absoluut niet worden gebagatelliseerd,' aldus Henk van Veen. Voorafgaande aan het vertrek en na de tocht worden op het Kerkplein enkele toespraken gehouden en gedichten gedeclameerd. De initiatiefnemers willen niet dat er open vuur, zoals fakkels, wordt meegenomen, maar wel dat iedere deelnemer een bloem voor Fleur meeneemt. Deze worden neergelegd op de betonnen bank op het Kerkplein. In overleg met de familie wordt een locatie uitgezocht waar de bloemen definitief heengaan. Fleur Bloemen sprong twee weken geleden voor de trein. Uit aantekeningen in een schriftje wordt een duidelijke relatie gelegd met pesterijen. De Stille Tocht begint op het Kerkplein en gaat via de Grote Oever, Brouwersstraat, Kromme Elleboog, Marktstraat, Vledderstraat , Noteboomstraat en Grote Oever terug naar het Kerkplein. Burgemeester Joop Alssema van Staphorst noemde eerder dat de overheid een voortrekkersrol moet vervullen als het om de strijd tegen pesten gaat. 'Wat mij ergert, is dat scholen wijzen op protocollen, maar die lossen niet altijd alle problemen op. Je moet naar het individu kijken, niet naar een systeem. Dat is naar mijn mening fout', aldus Alssema.