Restauratie 'Meule van Wassens' van de baan

Zuidwolde - Na meer dan twee jaar heeft de werkgroep die de in verval geraakte molen van Zuidwolde wilde restaureren, de handdoek in de ring gegooid. Met de eigenaar van de molen kon geen overeenstemming worden bereikt over de aanschaf van de molen.

Hiermee gaat een vurige wens van de bevolking van Zuidwolde, zoals enkele jaren geleden in de Dorpsvisie verwoord, definitief niet in vervulling.

Om de wieken van de ‘meule van Wassens’, zoals de molen in de volksmond heet, weer te laten draaien, werd in de zomer van 2015 op initiatief van Dorpsbelangen Zuidwolde en Stichting RECO Zuidwolde een werkgroep ingesteld. Deze werkgroep heeft met hulp van een deskundige molenadviseur, enkele molenaars uit de omgeving en diverse instanties een plan opgesteld voor de restauratie en herbestemming van de molen. Dit plan bestond uit het maalvaardig maken van de molen en de vestiging van een verkooppunt van streekproducten. De eerste subsidiebedragen waren inmiddels al toegezegd onder de voorwaarde dat de molen in publiek eigendom zou komen. En dit laatste bleek een niet te nemen hobbel.

Medewerking

‘Van alle kanten kregen we steun en medewerking voor het initiatief. Niet alleen van vrijwilligers die aan de werkgroep hebben deelgenomen, maar ook van partijen als de Vereniging De Hollandsche Molen, de Drentse Molenstichting en de gemeente De Wolden’, aldus Henk Tissing van Stichting ‘Meule van Wassens’. ‘Met veel inzet en geduld is een goed onderbouwd plan ontwikkeld waarover veel enthousiasme bestond. Over de financiering van de restauratie en de exploitatie maakten we ons dan ook geen zorgen. Wel over de aanschafprijs van de molen zelf. Meerdere malen is geprobeerd de eigenaar op andere gedachten te brengen, maar tevergeefs’. Marijn Linde, voorzitter van Dorpsbelangen Zuidwolde, reageert eveneens teleurgesteld. ‘Erg jammer dat het, ondanks de grote inzet van de vrijwilligers en instanties, niet is gelukt om dit actiepunt uit onze Dorpsvisie te realiseren. Maar de molen van Zuidwolde zal niet gerestaureerd worden.’

De Stichting ‘Meule van Wassens’, die voor het verwerven van subsidiemiddelen voor de restauratie in het leven was geroepen, wordt binnenkort weer opgeheven. ‘Voorlopig behoort een herstel van de molen niet tot de mogelijkheden. Dat is jammer, hopelijk zal het tij nog eens keren.’