DSSW en Sterk Westerveld gaan fuseren

Uffelte – Duurzaam Sociaal Sportief Westerveld (DSSW) en Sterk Westerveld (SW) gaan samen verder. De leden van beide politieke partijen zijn donderdag in een gezamenlijke ledenvergadering akkoord gegaan met een fusie.

De fusie betekent dat DSSW en Sterk Westerveld verdergaan als één lokale politieke partij en ook als één partij deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezing in maart 2018. De beide voorzitters van DSSW en SW, Roelof Martens en Klaas Molenkamp hebben een fusiedocument getekend. De nieuwe partij heet DSSW/SW. Voorzitter van de nieuwe partij is oud-wethouder van Westerveld en de oude voorzitter en oprichter van Duurzaam Sociaal Sportief Westerveld Roelof Martens. Hij is duidelijk waar DSSW/SW voor staat. ‘Samen gaan wij ons inzetten voor Westerveld. Een prachtige gemeente met veel actieve dorpskernen. Inwoners zijn zuinig op hun activiteiten en daarin steunen wij ze. Wij gaan vol voor behoud van voor de inwoners belangrijke voorzieningen, zoals dorpshuizen, scholen, sportaccommodaties en zwembaden. Daarnaast willen wij een degelijk financieel en sociaal beleid.’

DSSW/SW komt nog met een kort maar krachtig partijprogramma en een lijst met sterke kandidaat-raadsleden. Verbindingen leggen is volgens Roelof Martens het sterke punt van beide voormalige partijen. ‘Daar gaan wij mee door. Het betrekken van inwoners bij de politiek is voor ons vanzelfsprekend.’ In 2014 leed DSSW dat toen voor de tweede keer deelnam aan de verkiezingen, een nederlaag. De partij viel uit het college en hield twee raadszetels over. Deze worden momenteel ingevuld door fractieleider Geke Kiers en Henk Doeven.

Sterk Westerveld nam in 2014 als nieuwe politieke beweging voor het eerst deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. De partij veroverde één zetel die momenteel wordt ingenomen door Wil Kreike.