Westerveld op Glas gaat toch door

Diever - Westerveld op Glas (WOG) blijft zich inzetten voor de aanleg van glasvezel in de buitengebieden van de gemeente Westerveld. Dat is de belangrijkste conclusie van het bericht dat de organisatie deze week naar buiten heeft gebracht.

WOG trekt samen op met netwerkbeheerder Rendo en investeringsmaatschappij CIF. 

In Westerveld heeft nog lang niet iedereen snel internet. In het buitengebied is de verbinding met het wereldwijde web hier en daar zo traag dat het voor komt dat wanneer iemand telefoon krijgt het tv-signaal wegvalt. Ondernemers klagen dat klanten weglopen, scholieren hebben grote moeite lesroosters online in te zien. Op verzoek van de gemeente heeft Stichting Westerveld op Glas de afgelopen drie jaar de mogelijkheden van de aanleg van een glasvezelnetwerk onderzocht. Half september maakte de organisatie bekend gesprekken over de aanleg van snel internet in het buitengebied met de gemeente Westerveld en netbeheerder Rendo te staken omdat deze partijen een meerderheidsbelang eisten in Westerveld op Glas (WOG). Deze week is duidelijk geworden dat er dus nog wel kansen zijn en dat de gemeente Westerveld niet meer nodig is als geldverstrekkende partij. 

Westerveld op Glas was uiterst teleurgesteld na het mislukken van de gesprekken. Maar het siert de organisatie dat het de handschoen toch weer heeft opgepakt. 'We moeten er voor waken dat we niet in een patstelling blijven hangen en teveel achterom kijken. Het zo snel mogelijk aanbieden van snel internet in Westerveld is het hoofddoel', zo schrijft WOG-voorzitter Eric Olaf Brinkers. WOG heeft de afgelopen weken zelf contact gezocht met netwerkbeheerder Rendo uit Meppel en investeerder CIF. Daarop volgde 6 oktober een eerste afspraak. Eén met succes, zo blijkt uit de brief die deze week is verstuurd en is ondertekend door Eric Olaf Brinkers van Westerveld op Gas en Rendo-directeur Eddy Veenstra. Rendo en CIF worden, als WOG geen geld inbrengt, verantwoordelijk voor het nieuwe glasvezelnetwerk. De gemeente Westerveld is nu geen partner meer in het netwerk. Toch is er nog wel hulp van die organisatie nodig. 'De rol van de gemeente beperkt zich omdat er geen geld meer wordt gevraagd, in tot de publieke vergunningverlenende functie. Graag maken wij scherpe afspraken over leges, degeneratiekosten en graafdiepte', zo schrijven Brinkers en Veenstra.

Witte adressen

In het gesprek van WOG met Rendo en CIF zijn een aantal opties verkend. Gebleken is dat de combinatie Rendo/CIF op korte termijn het snelst stappen kan zetten. De combinatie is ook al in de Kop van Overijssel actief. 'Na een zogenaamde vraagbundeling en minimaal 50% abonnementen worden dan de 'witte adressen' verglaasd. Alle witte adressen in de gemeente krijgen glasvezel aangeboden. De noodzaak tot snel internet is bij die adressen namelijk het grootst', zo zeggen Brinkers en Veenstra. Witte adressen zijn adressen zonder COAX aansluiting. Een van de eerste stappen die nu gezet moet worden, is het nauwkeurig in beeld brengen van het gebied. 'Duidelijk wordt dan onder meer welke adressen als 'wit' worden aangemerkt. Op basis van deze verkenning wordt ook een extra eigen bijdrage per maand bepaald. WOG is in deze optie belangrijk als het gaat om het werven van ambassadeurs en abonnementen (minimaal 50 procent benodigd). Volgens de betrokken partijen kunnen de voorbereidingen tot vraagbundeling nog dit jaar worden gestart.

De komende weken gaat Westerveld op Glas gebruiken om de plannen met Rendo en CIF verder uit te werken.