Meppel wil tempo maken met nieuwbouw ziekenhuis

Meppel - Alle vergunningenprocedures die nodig zijn voor de bouw van het nieuwe Isala Diaconessenhuis Meppel worden tegelijk doorlopen. Hiermee wil het college van B&W tempo en duidelijkheid verschaffen bij de nieuwbouw van het ziekenhuis.

Het nieuwe ziekenhuis  moet eind 2020 gereed zijn. De ingebruikname staat gepland voor het voorjaar 2021.

De zogenaamde coördinatieregeling die wordt gehanteerd, heeft de gemeente ook gebruikt bij de komst van het nieuwe distributiecentrum van Friesland Campina. ‘Dit is een heel plezierige werkwijze,’ aldus burgemeester Richard Korteland. ‘Je zit met alle disciplines tegelijk aan tafel, zoals milieu, ruimtelijke ordening, veiligheid en welstand. We ontzeggen niemand de mogelijkheid tot het maken van bezwaar, maar de procedure is meer gecomprimeerd. De prikkel om het op deze manier te doen, is gekomen vanuit Isala.’

Het nieuwe ziekenhuis biedt ruimte aan polikliniekfuncties voor alle specialismen. De operatiekamers worden ingezet voor dagbehandeling en planbare behandelingen met een kortere opnameduur. De acute zorg en Spoedeisende hulp (SEH) in Meppel wordt in nauwe samenwerking met de huisartsen georganiseerd, zodat 24-uurs acute hulp is gegarandeerd.

Het nieuwe ziekenhuis komt op de plek van het voormalige verpleeghuis De Schiphorst aan de Reggersweg. Het wordt toegerust voor de moderne zorg waarin rekening wordt gehouden met e-health toepassingen in de toekomst. Het gebouw wordt compact met korte loopafstanden voor patiënten, bezoekers en medewerkers. Het ontwerp zal aansluiten op de natuurlijke omgeving van het Reestdal.

Tijdens de bouw blijft het bestaande ziekenhuis volledig functioneren.