Ondernemen in Meppel: Bart Lever
Door Bart Lever

Kinderen laten deelnemen in het familiebedrijf

Door de wijziging van de wettelijke regeling voor bv’s zijn er sinds 1 oktober 2012 meer mogelijkheden om kinderen te laten participeren in het familiebedrijf.

We krijgen geregeld ouders die ons advies vragen over hoe ze hun kinderen in het familiebedrijf juridisch kunnen betrekken. Bijvoorbeeld in de situatie dat één of meer van de kinderen al dan niet naast de ouder(s) in het familiebedrijf werken en de andere(n) (nog) niet. 

Vaak is dan de wens dat de kinderen participeren in het familiebedrijf op een manier die past bij hun betrokkenheid daarbij.

Sinds de invoering van het nieuwe bv-recht, op 1 oktober 2012, kunnen er zowel aandelen mét als zonder stemrecht en aandelen mét of zonder winstrecht in een bv worden gecreëerd. Daardoor hebben we meer mogelijkheden om deze wensen vorm te gaan geven. 

Verder kunnen we binnen de bv verschillende soorten aandelen creëren, elke soort aandelen krijgt dan eigen regels waardoor maatwerk passend voor de situatie mogelijk is. 

Het certificeren van de aandelen biedt ook goede mogelijkheden. Door de aandelen in het familiebedrijf te certificeren, worden de financiële rechten van de zeggenschapsrechten gesplitst. Hierdoor kun je bepaalde personen wel financieel gerechtigd laten worden, maar krijgen ze geen zeggenschap in het bedrijf. 

Het certificeren gaat als volgt. Er wordt door een notariële akte een stichting Administratiekantoor opgericht. De aandeelhouder draagt de aandelen over aan deze stichting. In ruil daarvoor krijgt de aandeelhouder certificaten terug. De aandeelhouder wordt daardoor certificaathouder.

De zeggenschapsrechten zijn verbonden aan de aandelen zodat het bestuur van de stichting voortaan het stemrecht uitoefent. In veel gevallen is de voormalige aandeelhouder bestuurder van de stichting.

De financiële rechten zijn verbonden aan de certificaten zodat de winst wordt uitgekeerd aan de certificaathouder. Er zijn daarnaast nog meer mogelijkheden. Wil je meer weten hierover? Lees dan verder op www.lever.nl of kom bij mij langs voor een vrijblijvende bespreking van de mogelijkheden.