Windmolens Staphorst moeten in 2020 draaien

Staphorst – Het is niet de vraag of Staphorst drie of vier nieuwe windmolens krijgt. De vraag is alleen waar. De gemeenteraad bespreekt op 12 december een toetsingskader, waarin de uitgangspunten staan waar de bouw van de windmolens aan moet voldoen.

In januari stelt de gemeenteraad dit toetsingskader vast. De provincie Overijssel wil dat Staphorst voor 12 megawatt aan windmolens plaatst. Weigeren kan de gemeente niet meer, anders regelt Overijssel het zelf. De turbines moeten in 2020 draaien. Gemeente en provincie werken overigens samen bij de realisatie van de ‘spelregels’ waar bouw de turbines aan moet voldoen. 

Het toetsingskader geeft aan wat de regels worden. Zo moet de overlast zo beperkt mogelijk zijn, dienen de molens op een coöperatieve manier tot stand te komen en moet en ander natuurlijk ruimtelijk kunnen. Het hele Staphorster grondgebied wordt meegenomen om te kijken waar de molens kunnen komen. In opdracht van de gemeenteraad van Staphorst kijken B en W buiten het provinciale zoekgebied voor windmolens rondom Punthorst. De provincie houdt ook vast aan het oude zoekgebied. Samen de hele gemeente, behalve waar het ruimtelijk niet kan en mag.  De SGP stelde eerder al voor ook naar de Staatsbossen te kijken. Daar zou de overlast minimaal zijn.

Aanvankelijk waren GS van Overijssel van plan om Staphorst een zogeheten Provinciaal Inpassingsplan in de maag te splitsen. Dat betekent dat de provincie de gemeente buitenspel zet en het zelf gaat regelen. Dit had allemaal te maken met de weigerachtige houding van Staphorst om extra molens toe te staan. Er staan er al drie. Maar na spoedoverleg tussen de CDA-fractie in Staphorst en de CDA-Statenfractie diende CDA-Statenlid Henk Meulink namens de Statenfracties van CDA, CU en SGP een motie in die het college van GS opriep Staphorst tot eind 2017 de ruimte te geven om met concrete plannen te komen om windmolens te realiseren. Gemeente en provincie werken nu samen aan het toetsingskader. De gemeenteraad moet dit vaststellen, maar de raad kan ook besluiten om dit niet te doen. Dan is de provincie de baas in Staphorst en regelt Overijssel de plaatsing. Als de kaders vastliggen voor nieuwe windmolens in Staphorst, wordt gekeken naar de initiatieven die er zijn. Voldoen deze aan de regels dan is de kans groot dat een aantal initiatiefnemers molens mag bouwen.