Bouwen naar het oosten, rijden via het westen

Meppel - Om te komen tot een evenwichtige verkeersafwikkeling bij de bouw van Nieuwveense Landen, wordt als eerste de westelijke ontsluitingsroute aangelegd. Dit lijkt tegenstrijdig aan de plannen om eerst in oostelijke richting te bouwen.

Dit vraagt om uitleg, vond Jan van der Woerdt (CDA) donderdagavond in de raadscommissie, waarin de actualisatie van het stedenbouwkundig plan Nieuwveense Landen werd besproken. ‘Mocht om een of andere reden de bouw straks stagneren, hebben we één weg aangelegd en dat is de minst aantrekkelijke,’ aldus Van der Woerdt.

De oostelijke ontsluitingsroute (die aanhaakt op de N371/Steenwijkerstraatweg) zal volgens wethouder Roelof Pieter Koning veel verkeer aantrekken. Het is de meest aantrekkelijke route voor verkeer van en naar de A32 en van en naar Meppel. De weg trekt zoveel verkeer aan, dat deze voor de start van de tweede bouwfase de grens van veiligheid en leefbaarheid overschrijdt. Oversteken is niet meer veilig.

‘Je creëert een nieuwe Nieuwe Nijeveenseweg wat problemen oplevert in de toekomst,’ aldus Koning. ‘We moeten dan al voor de tweede bouwfase een tweede ontsluitingsroute aanleggen. Dit is ook duurder. Het is zoeken naar een balans tussen twee wegen. Wanneer verkeersdeelnemers de eerste drie à vier jaar gewend zijn de westelijke route te pakken, zullen ze ook daarna naar verwachting minder de oost pakken. Uiteindelijk leidt dit in de toekomst tot de meest evenwichtige verkeersafwikkeling van Nieuwveense Landen.’ De Nieuwe Nijeveenweg wordt uiterlijk afgesloten als er 800 woningen zijn gebouwd.

Verkeer wordt vanaf dat moment via de westkant van de wijk geleid. De oostelijke route volgt wanneer er 1200 à 1300 woningen zijn gebouwd.