SJOS maakt een frisse doorstart

Staphorst – De Stichting Jongeren Ontmoeting Staphorst (SJOS) die een verantwoord alternatief wil bieden voor de reguliere horeca sterft geen stille dood. Er komt een frisse doorstart.

Dat is deze week besloten op een bijeenkomst over de toekomst van de SJOS in de Pieter Zandt Scholengemeenschap in Staphorst. De bezoekersaantallen daalden de laatste maanden zienderogen. De vraag lag voor: niks doen, stoppen of een frisse doorstart maken? Ouders en jongeren besloten tot het laatste. De behoefte om verantwoord uit te gaan is er nog altijd, zo werd duidelijk.

De stichting ontstond in 2001. Jongeren die vanuit hun geloof op de zaterdagavond geen café of een discotheek willen of mogen bezoeken hadden vanaf toen een plek om naartoe te gaan. Aanvankelijk vonden de bijeenkomsten plaats in een bedrijfspand, vanaf 2007 in een eigen onderkomen aan de Ebbinge Wubbenlaan. De hechte achterban betaalde zelf het pand dat met vrijwilligers werd gebouwd. De 100.000 euro was in no time bij elkaar gebracht.

De organisatie houdt bijeenkomsten op de zaterdagavond en soms de vrijdagvond. Doel is jongeren uit het café te houden en ze op te vangen in een eigen gezellige ruimte. Ontmoeting, geen popmuziek, maar wel beperkt alcohol, dat zijn de ingrediënten. Voor twaalf uur, dus voor de zondag begint, eindigt de bijeenkomst. SJOS draait geen popmuziek. De muziek is werelds en de thema's die bezongen worden wijst de reformatorische gezindte af.

SJOS was jarenlang succesvol. Soms kwamen er wel 200 bezoekers naar het eigen onderkomen. Die tijden zijn voorbij. Nu komen er twintig of dertig bezoekers, met soms een uitschieter naar boven. Tijd om de koppen bij elkaar te steken.

Het bestuur besloot tot een frisse doorstart. Dat betekent dat het gebouw gezelliger wordt gemaakt. Een andere, knusse inrichting moet de aantrekkelijkheid vergroten. Bovendien streven bestuur en betrokken jongeren ernaar om eerder te komen. Nu komt de jeugd laat. Boosdoener: de sociale media. ‘Jongeren blijven op de bank zitten, totdat het niet meer de moeite loont om te komen. Dat willen we veranderen. Als veel jongeren al vroeg op de zaterdagvond komen, komen er meer bezoekers, dat geloven wij’, zegt secretaris Jan Kuijers.