Diever op Dreef nodigt bewoners uit voor inloopbijeenkomst

Diever - De gemeente Westerveld heeft het plan om de kern van Diever te herinrichten. Er is een werkgroep opgericht waarin vertegenwoordigers binnen de dorpsgemeenschap zitten, zoals Dorpsbelangen, Ondernemersvereniging en de Historische Vereniging.

De achterban van genoemde instellingen zijn onlangs uitgenodigd voor een voorlichting en gesprek. De plaatsen die in het plan worden opgenomen zijn de entrees van Diever, Hoofdstraat, Brink, Kerkstraat, Peperstraat, Achterstraat en de Kruisstraat. Verder de inrichting van het marktterrein (Marktbrink), het gebied rondom af te breken Dingspilhuus en het gebied om scholengemeenschap Stad en Esch met de toekomstige verbrede maatschappelijk functie en het inrichten / verbeteren van parkeergelegenheden in het algemeen.                                             

Maandag 11 december tussen 15.00 en 21.00 uur is er een inloopbijeenkomst in het Dingspilhuus. De leden van de projectgroep 'Diever op Dreef' willen graag alle inwoners, ondernemers en organisaties uit Diever laten kennismaken met de conceptvisie. En vooral horen wat zij ervan vinden, om met elkaar als dorpsgemeenschap te bepalen wat nodig is om Diever klaar te maken voor de toekomst. Aan de hand van de uitkomsten van deze inloopbijeenkomst volgt een definitieve visie.

Het college van de gemeente Westrveld neemt een besluit over deze visie. Daarna wordt deze visie uitgewerkt in een inrichtingsplan.