ChristenUnie verzet zich tegen sloop Zuiderschool

Meppel - Recent heeft het college van burgemeester en wethouders een besluit genomen over de verkoop van de schoolgebouwen aan het Zuideinde en de Prinses Marijkestraat.

De ChristenUnie is daar blij mee, evenals met de plannen voor de invulling van de gebouwen en de locatie. De fractie verzet zich echter tegen de voornemens van de koper om de voormalige lagere school, de Zuiderschool, te slopen. De ChristenUnie is van mening dat het gebouw teveel cultuurhistorische waarden heeft en rijp is voor de gemeentelijke of provinciale monumentenlijst.

‘We zijn blij met de voorgenomen invulling van de oude Rijks-HBS met appartementen’, stelt raadslid Bert Kunnen van de ChristenUnie. ‘Ook het in oude glorie terugbrengen van het monumentale gymnastieklokaal is een mooi voornemen. Het wordt straks vast een fraaie plek in Meppel’. Kunnen vindt het jammer als de Zuiderschool wordt gesloopt.

‘Laten we zuinig zijn op onze karakteristieke oude gebouwen, ze zijn een belangrijke bijdrage aan de cultuurhistorische uitstraling van Meppel. Als je de wat vervallen school nu ziet is je eerste gedachte dat deze beter gesloopt kan worden. Kijk je daar wat doorheen dan zie je toch teveel aan waardevolle aspecten. De school staat in een gebied die we ook als raad als cultuurhistorisch waardevol hebben omschreven. Sloop is wat ons betreft niet aan de orde’, concludeert Kunnen.

Hij bevindt zich in goed gezelschap. Het bekende Cuypersgenootschap deed enige tijd geleden het verzoek aan de provincie om de beide schoolgebouwen op de provinciale monumentenlijst te plaatsen. De provincie heeft tot nu toe geen haast gemaakt met het verzoek. ‘Ik hoop dat ze nu ook bij de provincie wakker worden en de scholen spoedig op hun monumentenlijst zetten; dan is bescherming verzekerd en kan er niet gesloopt worden’, verwacht het raadslid.

Kunnen heeft over de voorgenomen sloop vragen gesteld aan het college. ‘Het college heeft aangegeven met de koper in gesprek te willen, maar voor mij is onduidelijk wat de inzet is van dat gesprek. Ik begrijp ook niet goed dat men in de voorgenomen koopovereenkomst de voorwaarde heeft opgenomen, dat de school onderhouden moet worden, om zo van behoud verzekerd te zijn. En dan toch instemmen met de sloop’.

Kunnen vraagt het college waarom hij, ondanks deze clausule, toch tot gunning aan de koper is overgegaan.

Mochten de antwoorden niet bevredigend zijn dan neemt de ChristenUnie zich voor om in de raad van 21 december een interpellatie te houden.