Monumentenstichting dreigt met rechter om sloop Zuiderschool te voorkomen

Meppel - De Stichting het Cuypersgenootschap, een landelijke monumentenorganisatie, is geschrokken van de berichtgeving over de verkoop van de Rijks Hogere Burgerschool (HBS) en de voormalige Zuiderschool aan het Zuideinde 76/Prinses Marijkestraat.

Het plan is om het scholencomplex aan een ontwikkelaar te verkopen voor herbestemming. In de plannen is sloop opgenomen van de karakteristieke voormalige Zuiderschool. Het Cuypersgenootschap verzet zich tegen de voorgenomen sloop en verzoekt de gemeente daarom om het complex te beschermen als gemeentelijk monument. Tevens loopt er al enige tijd een procedure tot bescherming als provinciaal monument.

In september 1881 ging de Rijks Hoogere Burgerschool te Meppel open. De school is gebouwd in een voor de bouwtijd typerende rijke architectuur. De voormalige Zuiderschool aan de Prinses Marijkestraat is eind jaren twintig achter de school gebouwd. Het gebouw is ontworpen door de directeur van gemeentewerken, Dirk Monsma. Opvallend is de strakke vormentaal van het gebouw. Na de oorlog is de Zuiderschool d.m.v een sluis/gang verbonden aan het hoofdgebouw van de HBS. Het is nu te beschouwen als één complex.

Het complex van de vroegere HBS heeft voor Meppel en Drenthe een duidelijke architectuur- en cultuurhistorische betekenis. Vanwege zijn opvallende architectuur uit de negentiende- en twintigste eeuw en de nog goed afleesbare ontwikkeling van het complex is het geheel een zinvolle toevoeging aan de provinciale monumentenlijst. Tevens is het complex van grote waarde als beeldbepalend element binnen het rijksbeschermde stadsgezicht Meppel Oud-Zuid.

Mocht het toch tot sloop van de voormalige Zuiderschool komen, dan overweegt het Cuypersgenootschap juridische stappen.