'Appartementen aan Kromme Elleboog passen niet in historisch beeld van Meppel'

Meppel - Meer dan tachtig bewoners van de Keizers- en Heerengracht in Meppel zijn niet tegen de bouw van de appartementen aan de Kromme Elleboog, maar vinden de bouwhoogte niet passen in het historisch beeld van de stad.

De enig overgebleven historische gevelwand in Meppel wordt teniet gedaan door deze hoogbouw in de stad, vinden de bewoners.

In de raadscommissievergadering van de gemeente op 18 januari wordt het bestemmingsplan voorgelegd aan de gemeenteraad ter vaststelling. 'Dit punt was in eerste instantie niet geagendeerd op 18 januari, maar wordt nu met spoed behandeld om dit vòòr de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart er nog even door te drukken', zo laten de tachtig verontruste bewoners in hun schrijven weten.

Het gevoel bij de bewoners van de Keizers- en Heerengracht is, dat er meer wordt geluisterd in het gemeentekantoor naar ontwikkelaar Van Wijnen uit Gorredijk (bouwer appartementen/parkeergarage) dan naar de buurtbewoners.