Ondernemen in Meppel: Judith Veldhuis-Lampe
Door Judith Veldhuis-Lampe

Journalistieke vrijheid

Een krant uit het Noorden van het land deed een oproep: ‘Wat zijn uw ervaringen met bedrijf Plots?’ Wel honderd lezers stuurden een reactie naar de krant, waarvan maar liefst 97 klachten over bedrijf Plots.

De krant maakte daar een mooi, maar wel kritisch artikel van en stuurde dat twee dagen voor de publicatie naar bedrijf Plots. ‘We doen netjes aan hoor en wederhoor’, zei men, toch een van de basisbeginselen van de journalistiek.

Bedrijf Plots dacht daar anders over en startte een spoedprocedure voor de rechter. De eis? De gegevens van alle klagers moesten aan Plots overhandigd worden. Dan konden ze de klachten natuurlijk oplossen. En verder wilde Plots dat het artikel niet in de krant zou komen. Het artikel was hartstikke onrechtmatig, zo vond Plots, onbetamelijk zelfs!

De krant beriep zich op twee dingen: bronbescherming en journalistieke vrijheid. Bronbescherming is één van de fundamentele voorwaarden voor persvrijheid. Zonder bescherming zouden mensen worden afgeschrikt de pers te helpen het publiek te informeren over zaken van openbaar belang. Met andere woorden: mensen durven misschien niets meer te zeggen als ze weten dat hun naam bekend wordt gemaakt. En dat gaat ten koste van de waakhondfunctie van de pers.

De journalistieke vrijheid is rechtstreeks gebaseerd op een artikel in onze grondwet: de vrijheid van meningsuiting. De vraag is of de publicatie over Plots onrechtmatig was, en dus niet in de krant mocht. Plots had een belang dat zij niet door publicaties in de pers zou worden blootgesteld aan lichtvaardige verdachtmakingen. Maar de krant moet zich in het openbaar kritisch, informerend, opiniërend, of zelfs waarschuwend kunnen uitlaten. 

De rechter vond dat Plots geen recht had op de gegevens van de klagers. Bovendien had de krant in het artikel geen fouten of onwaarheden gezet die, los van de vrijheid van meningsuiting, naar Plots toe onrechtmatig zou zijn. De krant mocht het artikel gewoon plaatsen.

Deze week nemen we afscheid van een markant medewerker van deze krant: hoofdredacteur Hans van Velzen. Hans heeft zich onder Boom Pers bijna 20 jaar met hart en ziel ingezet voor - onder meer - de journalistieke vrijheid. Het ga je goed, Hans!