D66 zoekt de burgers op

Zuidwolde - D66 De Wolden organiseert in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen een drietal bijeenkomsten over actuele thema’s. De eerste bijeenkomst is op zaterdag 3 maart om 15u. in De Boerhoorn in Zuidwolde met als spreker Kees Kooman. Hij schreef in 2015 het boek Boerenbloed en in 2017 Dit Is Uw Land.

In beide boeken beschrijft hij zijn zorg voor de ontwikkelingen op het platteland. Over de schaalvergroting en het verdwijnen van de biodiversiteit. Maar hij legt de schuld niet eenzijdig bij de boeren. Een verrassende kijk. En er is landschaps- poëzie van Woldense bodem door Ria Westerhuis.

Vrijdagavond 16 maart komt Cees Hesse, voorzitter van Plaatselijk Belang Vledder, vertellen over de plannen voor een uniek woon-zorgcentrum in Vledder. In plaats van een ‘goudkust’ voor de rijken en een ‘lange jammer’ voor de armen ontwikkelen ze in Vledder een geheel nieuw concept op ‘naoberschapsbasis’. De bijeenkomst is in dorpshuis De Havezate in de Wijk en begint om 20 uur.

De derde bijeenkomst is op zaterdagmiddag 17 maart om 14.30u. in dorpshuis ’t Neie Punt in Ruinen. Marijke Nijboer, vroeger sociaal cultureel werkster bij de stichting Welzijnscentrum Zuidwolde, volgde als journalist vijf jaar een multi-probleemgezin en schreef daarover het boek Achter De Voordeur. Een onthullende en onthutsende inkijk in de hulpverlening van deze tijd. Marga Kool leest tijdens de bijeenkomst proza.

Alle bijeenkomsten zijn gratis en voor iedereen toegankelijk. Er is gelegenheid om vragen te stellen en in discussie te gaan met zowel inleiders als kandidaat raadsleden van D66.