Ondernemen in Meppel: Bart Lever
Door Bart Lever

Verstandig geld lenen van familie en vrienden

In plaats van geld lenen bij een bank wordt er ook vaak geld geleend van familie en vrienden. Het is op zich natuurlijk mooi dat dit mogelijk is, maar helaas worden daar in veel gevallen geen goede afspraken over gemaakt. Dit kan nare gevolgen hebben.

Er moeten dan rechters aan te pas komen om ruzie over rente en terugbetaling op te lossen. Dit kun je eenvoudig voorkomen door zaken goed vast te leggen.

Als je geld aan iemand uitleent, is het verstandig dit schriftelijk vast te leggen. Je kunt dit zelf doen door een document op te stellen, dit wordt een ‘onderhandse akte’ genoemd. Als het om grote bedragen gaat, is het echter verstandig de notaris de akte te laten opstellen. Het wordt dan een notariële akte. Hieraan zijn een aantal belangrijke voordelen verbonden.

Juistheid en bewijskracht

Behalve dat de notaris zorgt voor een juridisch juiste inhoud van de akte, heeft de akte meer bewijskracht dan een onderhandse akte. Een notariële akte kan niet wegraken zoals dat bij een onderhandse akte wel kan. Bovendien staat vast op welke dag de akte is getekend en dat de handtekeningen onder de akte ‘echt’ zijn. Daarnaast heeft een notariële akte ‘executoriale kracht’. Dit wil zeggen dat je de deurwaarder op die persoon kunt afsturen als de ander zijn verplichtingen niet nakomt. Als het gaat om een onderhandse akte, moet je eerst naar de rechter. Dit kost vaak meer tijd en geld.

Als je zekerheid wilt voor de terugbetaling van het geld dat je uitleent, is het verstandig een recht van hypotheek af te spreken. Een hypotheekrecht is een zekerheidsrecht op een gebouw of een stuk grond. Dit houdt in dat als er niet betaald wordt, als uiterste maatregel, het gebouw of het stuk grond kan worden verkocht op een veiling. Je hebt dan in principe voorrang bij betaling uit de veilingopbrengst. Een hypotheekrecht moet worden vastgelegd in een notariële akte en worden ingeschreven bij het kadaster.

Wil je meer weten hierover? Lees dan verder op www.lever.nl of kom bij mij langs voor een vrijblijvende bespreking van de mogelijkheden.