Een meter lange ringslang in Sterrebos ontdekt

Frederiksoord - Je zult ’m maar tegenkomen, een ringslang van een meter lang. Het overkwam Martin Wemes, die het dier in het Sterrebos in Frederiksoord tegen het lijf liep.

Martin maakt deel uit van de zogenaamde Kolonieploeg. Deze groep bestaat uit omwonenden van het Sterrebos, die helpen met het bosonderhoud. Samen met The Colony (militairen, die tijdelijk buiten functie zijn) van de Johannes Postkazerne was de groep aan het werk om het bos op te knappen. Dit in het kader van het 200-jarige bestaan van de Maatschappij van Weldadigheid op 20 maart.

Ringslangen zijn niet gevaarlijk en niet giftig voor de mens. Het is een schuwe en rustige soort die zelfs bij directe bedreiging maar zelden bijt. Ze kunnen ruim een meter lang worden, dus het gaat hier om een volwassen dier.

Het dier houdt een winterslaap en ontwaakt als de buitentemperaturen stijgen. Normaal is dit begin april. Maar de hoge temperaturen van de afgelopen dagen hebben de slang blijkbaar eerder doen ontwaken. De ringslang is een typische bodembewoner, die soms klimt in lage takken boven het water om te kunnen zonnen of om op prooien te loeren.