Aanjaagbudget voor 25 maatschappelijke initiatieven

Meppel - Vijfentwintig maatschappelijke initiatieven mogen rekenen op een financiële impuls vanuit het Aanjaagfonds. In totaal wordt er dit jaar bijna 190.000 euro uitgekeerd.

Dit jaar zijn er op het gebied van sport, cultuur, zorg en kunst bijna vijftig aanvragen gedaan voor een financiële impuls.

Ingeburgerd

Meppel stelde in 2015 voor het eerst geld beschikbaar voor het aanjaagbudget maatschappelijke initiatieven. In de drie daaropvolgende jaren was er zelfs 200.000 euro per jaar beschikbaar. Wethouder Koos de Vos is van mening dat het budget in de afgelopen periode is ingeburgerd in de Meppeler samenleving. ‘De afgelopen vier jaar heeft dit budget in ieder geval een fantastische bijdrage geleverd om Meppel in verschillende opzichten Meppeler te maken.’

In beweging

Volgens De Vos is de samenleving de laatste jaren goed in beweging gekomen. ‘Ons uiteindelijke doel is altijd geweest de samenleving te blijven stimuleren om met initiatieven te komen die op de een of andere manier een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van onze gemeente. Dat is gelukt.’ Jeroen Boerwinkel die samen met Joyce Smits, Arnoud Olie, Willie Oldengarm, Marcel Kampman (2015, 2016) en Jeroen Mons (2017, 2018) de vijfkoppige aanjaagcommissie vormde en ingediende initiatieven beoordeelde, is het met de wethouder eens.

‘Ideeën uit de samenleving die normaal gesproken ideeën zouden zijn gebleven, zijn door een financiële injectie uit het budget wel van de grond gekomen of verder gebracht.’ Als voorbeeld noemt Boerwinkel Zael, het kleinschalige Meppeler kunst- en cultuurcentrum aan het Zuideinde waar ruimte is voor exposities, concerten, lezingen en debatten. De initiatiefnemers hebben eigenlijk hun huis opengesteld voor muziek en kunst maar hadden om verder te kunnen komen behoefte aan professionelere licht- en geluidsapparatuur. Met een bijdrage vanuit het Aanjaagfonds hebben wij kunnen helpen.’

Ander spoor

Initiatieven die bij het aanjaagbudget aanklopten voor een financiële impuls maar uiteindelijk niet werden gehonoreerd omdat niet werd voldaan aan de gestelde criteria, werden wel verder gebracht. ‘Zo hebben we de mensen die bijvoorbeeld met het plan kwamen om het evenemententerrein in Nijeveen te verharden voor een bedrag van twee ton, op een ander spoor gezet. Nu beslist de gemeenteraad over dit idee. Maar ook hebben wij mensen met ideeën met elkaar in contact gebracht en initiatieven verbonden’, zo zegt Boerwinkel.

Of het aanjaagbudget in de komende collegeperiode ook een vervolg krijgt is een keuze voor het nieuwe college. Luisterend naar de enthousiaste geluiden die De Vos en Boerwinkel laten horen, zal dat weinig discussie opleveren. ‘Het is niet aan ons, maar wij adviseren er mee door te gaan. In welke vorm dan ook.’

Vijftig

Voor 2018 zijn er bijna 50 initiatieven op het gebied van sport, cultuur, zorg en kunst ingediend om aangejaagd te worden. De aanjaagcommissie honoreerde uiteindelijk 25 ideeën, zo maakte wethouder De Vos gisteren bekend. Zo komt er 20.000 euro beschikbaar voor de realisatie van een StreetWorkOutPark op het terrein van scholengemeenschap Stad en Esch.

Verder ontvangt de organisatie van Mini Meppel Maritiem 10.000 euro om materialen aan te schaffen om kinderen een avontuurlijke zomervakantieweek aan te kunnen bieden. Voor het aantrekkelijker maken van het Van der Woude Park in Nijeveen door het toevoegen van natuurlijke en avontuurlijke speelmogelijkheden heeft de aanjaagcommissie 25.000 euro over. Het Nostalgische kinder- en poppenwagens Museum in Nijeveen kan door de bijdrage die het ontvangt haar museummaterialen op locaties als bijvoorbeeld verzorgingshuizen visueel presenteren.