ChristenUnie krijgt steun voor monumentenstatus Zuiderschool

Meppel - De ChristenUnie heeft steun gekregen voor bescherming van de Zuiderschool. Een provinciale deskundige op het gebied van cultuurhistorie adviseert om het pand de status te geven van gemeentelijke monument.

Volgens de adviseur heeft de Zuiderschool een hoge cultuurhistorische en herinneringswaarde. Bert Kunnen, raadslid van de ChristenUnie, ziet in het advies een bevestiging van de bijzondere lokale waarde van de Zuiderschool voor Meppel. Kunnen streed eerder tegen de sloop.

‘Het bijzondere in het advies is dat er nog eens wordt gewezen op het grote lokale belang van de toenmalige gemeentearchitect D. Monsma’, aldus Kunnen. ‘Zijn werk wordt aangemerkt als van grote betekenis voor de ontwikkelingsgeschiedenis van Meppel. Het ontwerp van de Zuiderschool wordt gezien als één van de meest gave Amsterdamse School-ontwerpen van deze architect.’

Monumentenlijst

In een eerder stadium had het Cuypersgenootschap een verzoek ingediend om het op de provinciale monumentenlijst te krijgen. Toen sloop van de Zuiderschool dreigde, diende het genootschap bij de gemeente een verzoek in om het pand op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen.

‘Nu wordt geadviseerd het gebouw de gemeentelijke monumentenstatus te geven en de provincie neemt dit advies over, dan zal dit door de gemeente moeten worden opgepakt. Ik hoop dat het advies de doorslag zal geven om van sloop af te zien. We moeten in Meppel zuiniger zijn op waardevolle en beeldbepalende gebouwen’, meent Kunnen. ’Er is al veel te veel tegen de vlakte gegaan.’

De fractie zette haar standpunt kracht bij door met haar campagneteam een beschermende menselijke ketting rond de ingang van de school te formeren.

Appartementen

De discussie over het voortbestaan van het pand ontstond toen de plannen van projectontwikkelaar Schavast bekend werden. Die wil de Zuiderschool slopen om ruimte te maken voor veertien koopwoningen. Het hoofdgebouw van het vroegere Stad & Esch Zuideinde blijft wel staan. Daar komen appartementen in.