Kandidaat raadsleden bezoeken Bibliotheek Meppel

Meppel - Wie zijn de toekomstige volksvertegenwoordigers binnen gemeente Meppel? Wat vinden zij belangrijk? En wat juist niet? In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, organiseerde de bibliotheek Meppel vrijdagmiddag een ‘Groet & Ontmoet’-bijeenkomst.

De bibliotheek heeft als een van haar kernfuncties ‘ontmoeting en debat’. Biblionet Drenthe, de netwerkorganisatie van de negen plattelandsbibliotheken, ondersteunt de bibliotheken daarom bij het organiseren van bijeenkomsten voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Tijdens de Groet & Ontmoet-bijeenkomst van vrijdag konden de inwoners (leden en niet-leden van de bibliotheek), kennismaken met kandidaat raadsleden van verschillende politieke partijen. In gemeente Meppel zijn dat de volgende partijen: Groen Links, Sterk Meppel, VVD, CDA, D’66, SP, Christen Unie en Partij van de Arbeid.

Het programma van de Groet & Ontmoet-bijeenkomsten bestond uit een kennismaking en - onder leiding van gespreksleider Danny Pol - het op een speelse manier in gesprek gaan over actuele, lokale onderwerpen. De bezoekers, vrijwilligers en medewerkers bepaalden de agenda en onderwerpen. Er werd over diverse onderwerpen gesproken en gedebatteerd op een ontspannen wijze.