ZP Meppel: ‘Meppel kan leren van successen elders’

Meppel - ZP Meppel heeft een aantal aandachtspunten voor de nieuwe gemeenteraad en het te vormen college. ZP Meppel is de belangenbehartiger van zelfstandig professionals in en rondom Meppel. In die hoedanigheid is ZP Meppel naast ICC Parkmanagement en de Meppeler Handelsvereniging gesprekspartner van de gemeente.

ZP Meppel pleit voor gerichte aandacht voor ondernemers in de nieuwe raadsperiode. ‘We zijn in de aanloop naar de verkiezingen aangeschoven bij een aantal partijen om de behoefte van zp’ers voor de komende vier jaar onder de aandacht te brengen. Wat wij vertelden kwam voor de meesten als nieuws’, zegt ZP Meppel-voorzitter Liesbeth Kingma.

Broedplaats

Het eerste punt op het verlanglijstje van de zp’ers is actieve steun bij het realiseren van mooie en betaalbare bedrijfsruimte, een ontmoetingsplek en ‘broedplaats’ voor starters en kleine ondernemers. In andere plaatsen zijn zulke initiatieven er al. Overal met gemeentelijke ondersteuning. ‘We hebben de mogelijkheden in Meppel uitgebreid onderzocht en het blijkt dat zoiets alleen haalbaar is met hulp van de gemeente’, legt Kingma uit. ‘Bijvoorbeeld wanneer een pand in handen is van de gemeente.’

Ondernemersfabriek

Een tweede punt van aandacht voor ZP Meppel is de komst van de Ondernemersfabriek naar Meppel. Dit is een provinciaal initiatief voor ondernemers met groeiambitie. Meppel is volgens de vereniging de enige van de vier grote Drentse gemeenten zonder Ondernemersfabriek. ‘De gemeente ziet de noodzaak hiervan tot nu toe nog onvoldoende, omdat de aanwezige onderzoeksresultaten veelal gebaseerd zijn op het verleden.’ ZP Meppel pleit ervoor om alle blokkades weg te halen en hier met een positieve grondhouding naar te kijken.

‘Zp’ers zijn dikwijls bekwaam op hun vakgebied, en daarmee vooral ondernemend, maar niet altijd ondernemer’, vervolgt Kingma. ‘Er bestaat op dat vlak dus een behoefte aan toegankelijke ondersteuning. Daarom wil ZP Meppel betere toegang tot provinciale vouchers en aansluiting bij succesvolle initiatieven elders.’

Aanbestedingen

Verder zou ZP Meppel graag zien dat de gemeentelijke aanbestedingen toegankelijk worden voor (samenwerkende) zp’ers. ‘Kleinere ondernemers die toegevoegde waarde leveren moeten serieus kunnen meedingen’, aldus ZP Meppel.