Acht stellingen voor de politieke partijen van Meppel

Meppel - De Meppeler Courant heeft de acht politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van morgen verschillende stellingen voorgelegd. Hier zijn de reacties van de partijen op de onderwerpen te lezen.

De volgende onderwerpen komen (in volgorde) aan bod: Bleekerseiland. Noordpoort, Ogterop, ozb, de parkeertarieven, een school in Nieuwveense Landen, de stadsbus en Swaenenborgh. Ze zijn voorgelegd aan lijsttrekkers Sandra Wolvekamp (CDA), Gert Stam (ChristenUnie), Jeannet Bos (D66), Anouk de Vlieg (GroenLinks), Folkert Hummel (PvdA), Xander Topma (SP), Elisabeth Bakkenes (Sterk Meppel) en Roelof Pieter Koning (VVD).

Er moet een stadsstrand komen op Bleekerseiland

CDA: ‘Dat zou gaaf zijn. Bleekerseiland is een fantastische locatie aan het water. Het is mooi als je daar iets kan doen, waardoor er meer verbinding is met het centrum.’

ChristenUnie: ‘Het is bij uitstek een gelegenheid om de binnenstad te vergroenen. We vinden ook dat het een publieke functie moet krijgen. Maar we kunnen dat niet zelf, daar moeten we een partner in zoeken.’

D66: ‘Een stadsstrand zien wij niet zitten, wel een mooie groene locatie waar je lekker kan zitten. Het is natuurlijk een prachtige plek om iets te hebben, bijvoorbeeld een muziekkoepel. Je kunt er veel meer mee doen dan wat zand neerleggen.’

GroenLinks: ‘Ik wil graag dat de invulling groen wordt, maar met behoud van de evenementen dat daar nu zijn. Het is echt een uniek stukje Meppel en dat moet voor iedereen toegankelijk blijven.’

PvdA: ‘Bleekerseiland is een dominant stukje Meppel. Dat is van de Meppelers en dan moet van de Meppelers blijven. Geen woningbouw. We moeten er iets van maken zodat iedereen er terecht kan. Wat er precies moet komen ben ik nog niet uit. We moeten de inwoners heel specifiek vragen wat zij daar willen. Ik vind zelf de kleine evenementen daar, zoals een kermis of de foodtrucks, heel erg leuk. Dat kneuterige in het centrum van Meppel is fantastisch.’

SP: ‘Laten we er in ieder geval voor zorgen dat het voor de Meppelers blijft en betrek de inwoners bij de ontwikkeling ervan.’

Sterk Meppel: ‘Heel leuk. Sterk Meppel is mede ontstaan voor het behoud van Bleekerseiland. De gevelwand die er nu nog staat moet behouden blijven en maak daar een leuk stadshotelletje in. Zorg dat het een openbaar terrein blijft, van mijn part met een leuk theehuis. Maar het overgrote deel moet openbaar gebied zijn. En een stadsstrandje is natuurlijk hartstikke leuk.’

VVD: ‘Er zit nog een enorme boekwaarde op Bleekerseiland. Dat verlies moeten we nemen. De kadermuren moeten worden hersteld en we moeten een functie bedenken. We gaan geen miljoenen naar Bleekerseiland sturen zonder er iets mee te doen. Op de kop van het eiland kan je heel goed een horecagelegenheid aan het water creëren, waar de kinderen met een schepje en emmertje in het zand spelen en de ouders een biertje kunnen drinken.’

Het is goed dat Noordpoort een ontwikkeling ondergaat

CDA: ‘Het is echt wel toe aan een opknapbeurt. Als externe partijen daar in willen investeren moet je dat als gemeente stimuleren en faciliteren. Er is een budget voor, maar alleen als er ontwikkelingen van andere partijen komen. Je moet daar geen dingen gaan doen als er geen behoefte aan is.’

ChristenUnie: ‘Het is een oud versteend industrieterrein, dat niet meer voldoet aan de eisen van de tijd. De hoeveelheid fijnstof is voor de bewoners van de Steenwijkerstraatweg al meer dan verantwoord. Er gaan veel meer auto’s langs dan nodig. Dat is een uitstekend moment om daar een duurzamer en groener gebied van te maken. En er zitten al heel veel partijen die het zien zitten om met ons de slag te maken.’

GroenLinks: ‘We vinden het een heel groot project en er zijn veel kosten mee verbonden. Maar we zien ook dat het gebied een probleem is, helemaal met de komst van de Nieuwveense Landen. Ik snap dat ze zoeken naar een oplossing en dat waardeer ik ook.  Maar dat je niet nog een tweede Bekinkbaan snap ik ook.’

PvdA: ‘Het is gedateerd – het is op. Daar moeten keuzes gemaakt worden. We hebben heel bewust een paar keer op de rem getrapt in deze discussie. Ga niet te snel. De investeringen die gedaan moeten worden zijn immens voor Meppel. Heel eerlijk: dat geld hebben we nu even niet op de plank liggen. We gaan daar gefaseerd aan het werk. Het moet een combinatie worden van wonen en werken en een stukje water. Ik ben er wel van overtuigd dat daar wat moet gebeuren. Er moet een nieuwe ontsluiting komen, want de rotonde bij de Watertoren is levensgevaarlijk aan het worden.’

SP: ‘In het verleden hebben we altijd tegen de plannen gestemd. Met name omdat het nog heel vaag was. Het was nog niet duidelijk hoeveel het project ging kosten. Als wij de keuze moeten maken tussen investeren in weer een groot miljoenenproject met stenen of we zorgen dat de cultuur, de sociale sector of het armoedebeleid op orde krijgen, dan is voor ons de keuze niet heel moeilijk.’

Sterk Meppel: ‘Een groot deel van de ontwikkelingen zien wij wel zitten. Het gebied heeft dat zeker nodig. Het is geen visitekaartje voor Meppel als je daar de stad komt binnenrijden. Het is heel mooi dat daar ontwikkelingen gaan plaatsvinden, maar om nu gelijk een nieuwe  toegangsweg en een brug te gaan is in de huidige financiële positie weglopen voor de andere problemen.’

VVD: ‘Dat het transformatiegebied gaat transformeren is een heel goed idee. Het is verouderd, dus het is belangrijk om die kant van de stad een impuls te geven. We moeten kijken naar een aantal grote vervuilers. Ik vind dat we wel heel kritisch moeten kijken of de toegangsweg bij Noordpoort nodig is. Hele grote projecten met betrekking tot de infrastructuur lopen altijd gierend uit de klauwen. De rotonde bij de watertoren is aan het dichtslippen. Op korte termijn komt er een fietstunnel naar de Nieuwveense Landen. Dat zorgt er voor dat de rotonde beter gaat doorstromen. Vervolgens kunnen we kijken of door middel van bypasses die rotonde nog een tijd door kan.’

Het is goed om Schouwburg Ogterop te privatiseren

CDA: ‘Er zit veel ondernemerschap in Ogterop zit en daar kunnen ze heel veel mee bereiken. Er zit nu een goede directeur op, die een hele mooie programmering regelt. Zij kan er mogelijk veel meer uithalen als ze zelfstandig is en dat heeft ze zelf ook wel eens aangegeven. Ik vind Ogterop wel een hele belangrijke voorziening. Je moet het doen vanuit kracht en niet doen omdat je er vanaf wil.’

ChristenUnie: ‘Wij zijn voor een verzelfstandiging van Ogterop. Het is heel goed voor de stad dat de schouwburg er is, dus je moet het niet wegprivatiseren. Maar ik denk dat het wel gezond is om het te laten privatiseren.’

D66: ‘Cultuur is hartstikke belangrijk. Zolang het nodig is moet je Ogterop blijven steunen, want het heeft een hele belangrijke functie in Meppel. Het trekt veel mensen van buitenaf aan. Het is heel belangrijk om dat in je stad te hebben. Totdat Ogterop zichzelf kan bedruipen, moeten we er echt voor open staan dat er nog geld naar toegaat. Maar het moment komt steeds dichterbij dat Ogterop zichzelf kan redden.’

GroenLinks: ‘We zijn een voorstander van cultuur voor iedereen. Ogterop is daar een van de plekken van.  We vinden wel dat er enorm veel subsidie naar Ogterop gaat in vergelijking met bijvoorbeeld de Muziekcoöperatie. Het moet niet zo zijn dat de grote spelers als vanzelfsprekend subsidie krijgen, terwijl nieuwe initiatieven het zelf moeten doen.’

PvdA: ‘Hoe Ogterop bezig is, is fantastisch. Ze zijn heel bewust bezig. Er zit een fantastische onderneemster op en dan zie je dat een schouwburg goed kan draaien. Dan hoeven wij daar steeds minder subsidie naartoe te sturen.’

SP: ‘Wij vinden het een heel slecht idee om Ogterop te privatiseren. Als je dat doet gaan de prijzen van de kaartjes omhoog en het aanbod wordt eenzijdiger. Er moet winst gemaakt worden, dus komen alleen nog maar de populaire acts. Wij vinden dat er ook juist ruimte moet zijn voor die kleine maatschappijkritische artiesten.’

Sterk Meppel: ‘We zien geen nut in het privatiseren van Ogterop. Het college hecht een groot belang aan de schouwburg en dat begrijp ik. Stel dat er op een gegeven moment een tekort is bij Ogterop, dan komt het toch terug bij de gemeente. Dan kan je beter de regie houden, zodat je niet onverwacht verrast wordt.’

VVD: ‘Wij zijn voorstander van een zelfstandige positie voor Ogterop. We hebben nu een geweldig goede directeur. Maar die directeur is wel een ambtenaar van het stadhuis. Wat je eigenlijk wil is dat zij de ruimte krijgt om te ondernemen. Op dit moment ben je als gemeente een bedrijf aan het runnen. De gemeente is daar niet goed in, daar is de cultuur heel goed in. Geef de directeur wel de vrijheid om de schouwburg verder te laten bloeien. Ze kan nu geen landelijke subsidie aanvragen, omdat het een gemeentelijke organisatie is.’

De ozb (onroerende zaakbelasting) mag niet omhoog

CDA: ‘Het is niet logisch om de ozb te verhogen. De economie trekt weer aan en we krijgen meer inkomsten binnen vanuit het Rijk.’

ChristenUnie: ‘We moeten niet denken dat kiezers gek zijn. Ik vind niet dat we in verkiezingstijd heel stoer moeten zeggen dat we hier niet aan mogen komen. Ik vind wel dat het geen sluitpost mag worden. Je moet goed letten op de lasten van de inwoners, maar ik hoor ook dat mensen een hogere ozb over hebben voor bijvoorbeeld een beter groenbeheer. Dat moet als uiterste noodzaak.’

D66: ‘Wat ons betreft mogen de ozb-tarieven wel iets stijgen, als je daarmee goede dingen kan doen. Meppel heeft een heel laag ozb-tarief ten opzichte van onze omliggende gemeentes. Je moet niet denken aan een enorme stijging, maar een kleine stijging om meer mogelijk te maken in de gemeente kan wel.’

GroenLinks: ‘Het is een heel ingewikkeld en complex systeem. Wij denken dat Meppel het financieel goed voor elkaar heeft en dat we zijn allen zorg moeten dragen voor de stad. Iedereen kan daar met zijn eigen inkomsten een evenredige bijdrage aan leveren. Dat betekent dat sommige inwoners wat meer moeten bijdragen dan anderen.’

PvdA: ‘Alles bij elkaar – de ozb is gekoppeld aan je woz en dan heb je nog de riolering- en afvalstoffenheffing – willen we niet dat dat gaat groeien. De riolering en de afvalstoffenheffing hebben we zelf in de hand. Dat moet ik de inwoners van Meppel meegeven; zij hebben keihard hun best gedaan om het afval goed te scheiden.’

SP: ‘Je hebt een bepaald voorzieningenniveau waar je in wil investeren en daar is geld voor nodig. Het gaat nu heel goed met de gemeente, want de economie trekt weer aan. De noodzaak om de ozb te verhogen is dus nu niet aanwezig. Maar als het slechter gaat moet je er wel voor zorgen dat bijvoorbeeld een schouwburg in stand blijft. Laat je die dan ten gronde gaan omdat je de ozb niet wil verhogen?’

Sterk Meppel: ‘Hij mag niet verder omhoog om de gemeentelijke begroting sluitend te krijgen. Het is mogelijk dat er op een gegeven ogenblik ontwikkelingen zijn voor de gemeente en haar inwoners die het noodzakelijk maken om een kleine verhoging door te voeren. Afhankelijk hoe goed het onderbouwd is, willen we daarover nadenken. Tot nu toe hebben we altijd tegen verhogingen gestemd.’

VVD: ‘Je moet kritisch zijn op de uitgaven om de ozb zo laag mogelijk te houden. Als gemeente kan je niet alle ballen in de lucht houden. Je moet dus ook kritisch kijken naar de grote projecten. Je moet heel goed kiezen, anders ontstaat er een rupsje nooit genoeg.’

Parkeren in Meppel moet goedkoper worden

CDA: ‘Ik denk dat niet alles per definitie naar beneden bijgesteld moet worden. Parkeertarieven zijn een belangrijke inkomstenbron. Je kunt het niet zomaar gratis maken. Het terrein achter schouwburg Ogterop is nu gratis. Dus je kunt gratis parkeren, heel dichtbij het centrum. Als je in de binnenring wilt gaan staan, dan moet je daarvoor betalen. Het is belangrijk dat je niet te lang in het centrum staat, zodat het verkeer doorstroomt. Je wilt mensen de gelegenheid geven om even de boodschappen te halen. En als je een middagje wilt winkelen kun je prima bij Ogterop staan.’

ChristenUnie: ‘Parkeren is een vorm van regulering. Het hoeft geen melkkoe te worden, je moet wel evenwichtig kijken wat past bij de gemeente. Ik ben niet zo onder de indruk van mensen die een euro benzine verrijden om gratis in Staphorst te parkeren. Dat is een beetje kortetermijngeluk.’

D66: ‘Het liefst willen wij de parkeertarieven gratis. We snappen dat dat niet helemaal kan, want bijvoorbeeld handhavers kosten geld. Gooi in ieder geval die parkeertarieven omlaag. Houd het aantrekkelijk voor mensen om naar Meppel te komen. Er gaan echt heel veel mensen naar Staphorst of Steenwijk om boodschappen te doen.’

GroenLinks: ‘Ik denk dat het parkeertarief zoals het nu is oké is.’

PvdA: ‘Hoe dichter je bij de kern wil parkeren, hoe hoger het tarief is dat je moet betalen. Wil je gratis je auto parkeren kan je die prima op industrieterrein Blankenstein neerzetten.’

SP: ‘Maak de parkeerplekken zoals achter het stadhuis gratis, zodat je de mensen verleid om daar te gaan parkeren in plaats van in de binnenring.’

Sterk Meppel: ‘Wij willen niet dat parkeren goedkoper wordt. Wat wij willen is dat mensen parkeren aan de randen. Dat mag heel goedkoop zijn, van mij part zelfs gratis.’

VVD: ‘Ik weet niet of gratis parkeren haalbaar is. Wij moeten zorgen dat we met onze tarieven concurrerend blijven ten opzichte van onze omgeving. Om ons heen zijn tarieven verlaagd en in Steenwijk zelfs afgeschaft.’

Er moet een school komen in de wijk Nieuwveense Landen

CDA: ‘In principe zeggen wij daar ja tegen, want je wilt dat kinderen in hun eigen wijk naar school kunnen. Maar het moet wel haalbaar zijn. Daar moet eerst een onderzoek naar komen.’

ChristenUnie: ‘Wij vinden dat een kind in zijn eigen omgeving naar school moet. Ik snap de zorgen van de Nijeveense scholen, maar als een wijk tweeduizend woningen heeft dan hoort daar een school bij. Ik vind daarbij wel de vrijheid van onderwijs heel belangrijk. Ik vind dat scholen zelf moeten bepalen of ze en hoe ze gaan samenwerken.’

D66: ‘Ga je een school bouwen ten koste van andere scholen? Als Meppel in de groei zit is het wat anders, maar de leerlingenaantallen dalen. Op het moment dat je dan in de Nieuwveense Landen een school gaat bouwen, komen de scholen in Nijeveen heel erg onder druk te staan. Die zijn er bij gebaat als de leerlingen vanuit de Nieuwveense Landen met de fiets naar de school in Nijeveen gaan. Dat is een verlenging van hun houdbaarheid. Als een school moet sluiten gaat dat ten koste van de leefbaarheid in Nijeveen. Daarom zeggen we: geen school in Nieuwveense Landen. Daarbij komt dat de Berggierslanden, een grotere wijk, ook geen school heeft.’

GroenLinks: ‘Een school voor een wijk kan heel veel goeds doen. Ik denk dat een school op zich te weinig is. Het moet ook functioneren als een wijkgebouw. Dan wordt het een ontzettend bindende factor in de woonwijk. Daarom heeft een school ontzettend veel waarde.’

PvdA: ‘Als de wijk zich zo gaat ontwikkelen dat er genoeg kinderen zijn om naar school te gaan, dan moeten we daar een school faciliteren. Een pré is wel dat er samengewerkt gaat worden tussen PCBO en Promes.’

SP: ‘Het lijkt mij gewoon nodig. Als je een wijk bouwt, dan moet je ook voorzieningen op wijkniveau regelen. Kinderen moeten gewoon veilig in hun eigen wijk naar school kunnen.’

Sterk Meppel: ‘Ten eerste moeten kinderen naar school kunnen lopen of fietsen. Dat kunnen de kinderen in Nieuwveense Landen nu niet. Wat ons betreft moet er zeker een basisschool komen. Het is helder dat het op dit moment nog niet haalbaar. Zodra er genoeg woningen zijn vinden wij dat er een samenwerkingsverband tussen de scholen in Nijeveen en Meppel moet komen.’

VVD: ‘Een wijk met tweeduizend woningen heeft recht op een school. Het is ook van belang voor de groei van de Nieuwveense Landen.’

Er kan bezuinigd worden op de stadsbus

CDA: ‘De stadsbus is een goed alternatief voor het WMO-personenvervoer op afroep. Het is een mooi voorbeeld van hoe het fysieke het sociale domein raakt. Bij voldoende belangstelling willen wij dit voorzetten.’

ChristenUnie: ‘De stadsbus maakt op een aantal punten een mooie beweging naar het samenzijn. Ik was onlangs bij een aantal senioren die elke week met elkaar koffie drinken. Zij vertelden dat de stadsbus hun middel is om weer naar buiten te komen. Daar is die bus een heel goed middel voor. Je ontmoet de mensen weer – je bent zelfredzaam. Maar die beweging moet zich wel doorzetten. We kunnen het nog optimaliseren en ik geloof daar ook in. Ik wil het in ieder geval voorlopig een kans geven, ook als daar geld voor bij moet, om het in ieder geval in stand te houden.’

D66: ‘We signaleren dat er meestal maar één iemand of alleen de chauffeur in de stadsbus zit. Natuurlijk moet je een goede voorziening hebben voor mensen die geen vervoer hebben. Maar moet je dat doen met een lege bus die maar rondjes blijft rijden of moet je dan toch naar een belbus toe?’

PvdA: ‘We willen de stadsbus behouden. Het is een goedkope manier om in Meppel van A naar B te gaan. Niet elke stadsvoorziening hoeft kostendekkend te zijn.’

GroenLinks: ‘We willen dat de Meppeler stadsbussen over vier jaar op schone brandstof rijden. Elke openbare voorziening heeft een bushalte binnen bereik. Dorpen als Nijeveen moeten ook buiten de spits per bus bereikbaar zijn. WMO-cliënten, minima en ouderen kunnen voortaan gratis met de stadsbus.’

SP: ‘Het gaat erom dat je als samenleving ervoor zorgt dat mensen die zelf niet zo mobiel zijn, wel bij de voorzieningen kunnen komen. Daar durven wij als SP wel in te investeren. Wij vinden dat noodzakelijk.’

Sterk Meppel: ‘Er mag niet bezuinigd worden op de stadsbus. Het zou juist eerder uitgebreid moeten worden, zodat het meer gebruikt wordt. We vinden het een goed idee van het college om alle doelgroepen te combineren, zodat het voor onder andere wmo’ers en schooljongeren is.’

VVD: ‘Het is een goed initiatief, maar er zitten tot nu toe te weinig mensen in de bus. Iedere maand leggen we daar fors geld bij. Ik vind dat we de komende jaren moeten kijken of die bus rendabel te krijgen is. Als die bus in de behoefte voorziet kan die bus rijden, maar op het moment dat er lege bussen rondrijden moet je het bestuurlijke lef hebben om er mee te stoppen.’

De gemeente moet ingrijpen in de Swaenenborgh

CDA: ‘De Swaenenborgh heb je niet morgen opgeknapt. Dat kost tijd. Ook de Keyserstroom is niet een dag geregeld. Daar is veel op de achtergrond gesproken en gekeken waar er behoefte aan is. Zo moet het ook bij de Swaenenborgh. Als je de ondernemer genoeg aandacht geeft dat hij wel wil bewegen en er een oplossing te vinden is. Dat kan heel goed zijn dat er iets maatschappelijks inkomt in plaats van winkels.’

ChristenUnie: ‘Je moet blijvend laten zien hoe interessant Meppel is. Je moet partner zijn. Als er kansen zijn, moet je daarin instappen. Net als bij de Keyserstroom. Het moet samen opgelost worden.’

D66: ‘Iedereen ergert zich hoe dat er bij staat. En het ziet natuurlijk ook niet uit. Het is niet zo slecht dat de gemeente iets kan afdwingen. Je kunt wel de druk erop leggen en het gesprek aangaan en aangeven dat dit zo echt niet kan.’

GroenLinks: ‘Je kunt als gemeente twee dingen doen: je kunt je handen ervan trekken of je kunt die vastgoedondernemer benaderen. Het is vast al geprobeerd, maar de vraag is hoe het is geprobeerd en of daar verder is gedacht dan je neus lang is. Denk creatief. Je kunt er bijvoorbeeld voor zorgen dat er een bushalte bij is.’

PvdA: ‘Het is een drama. Als ik er doorheen loop ben ik altijd onder de indruk van hoe slecht het is, maar je kunt er helemaal niets tegen doen. Ik ben daar heel realistisch in. Dat pand is niet van ons. Wat we ook willen, we moeten die eigenaar in beweging krijgen. Die komt alleen in beweging als je geld laat zien. Die heeft totaal geen maatschappelijke betrokkenheid. Geld is de enige manier om los te trekken en ik ben daar aardig terughoudend in.’

SP: ‘Het is een particulier eigendom. We hebben als gemeente er geld voor over en dat we gaan mee investeren, als de eigenaar er ook in gaat investeren. Dat besluit is aangenomen in de raad. Veel meer kun je niet doen.’

Sterk Meppel: ‘Tenzij je een paar miljoen meeneemt gaat die projectontwikkelaar niets doen. Blijkbaar heeft hij een plan, want het staat leeg en levert geen cent meer op. Wat voor ons onacceptabel is dat er miljoenen naar Van Herk gaan, omdat wij hem daar weg willen hebben. Tegelijkertijd moet er wel wat gebeuren daar. Wat mij betreft sluit je het af.’

VVD: ‘Ik ben vorige week na vier jaar eindelijk ontvangen door de Van Herk Groep (eigenaar van het winkelcentrum). Het is nog niet in kannen en kruiken, maar we hebben voorzichtige stappen en vervolgafspraken gemaakt om de komende tijd met de Swaenenborgh aan de slag te gaan. Het gaat er eerst om dat we de tijdelijke situatie appetijtelijker krijgen. De zwarte gaten worden iets meer verlicht. Daar gaan we mee aan de slag. Binnenkort praten we verder over een definitieve oplossing.’