Project naar aanpak eikenprocessierups officieel gestart

Wapserveen - Het project ‘Natuurlijke aanpak van de eikenprocessierups door biodiversiteit’ van Boermarke Wapserveen is vrijdag officieel van start gegaan. Regiobestuurder Jan Bloemerts van LTO Noord gaf hiervoor de aftrap met de onthulling van een informatiebord.

Met het project gaat een driejarig onderzoek van start naar het effect van meer biodiversiteit op de aanwezigheid van de eikenprocessierups op de bomen langs het Westeinde in Wapserveen. Het project wordt organisatorisch ondersteund door Agrarische Natuur Drenthe. Doelstelling is op een natuurlijke wijze de overlast door de eikenprocessierups zo veel mogelijk te beperken. In de aanloop daartoe is er al veel werk verzet. Zo heeft Boermarke Wapserveen in het najaar van 2017 samen met vrijwilligers uit het dorp op een strook van 800 meter veranderingen aangebracht in de bermbegroeiing. De bermen wordende komende tijd ieder jaar ingezaaid met een speciaal bloemenmengsel. Een bloemrijke wegberm met veel insectenleven trekt mezen aan die de processierupsen als voedsel gebruiken. Om het nog aantrekkelijker te maken voor de vogels hebben kinderen van basisschool De Vuursteen in de winter mezenkastjes getimmerd. Die hangen inmiddels in de bomen langs de berm te lonken naar hun nieuwe bewoners.

Boermarke Wapserveen volgt de komende jaren op de voet wat het effect van de aangepaste biodiversiteit aan het Westeinde is op de aanwezigheid van de eikenprocessierups. Hiervoor zijn onderzoekers aan het project verbonden. Nu het groeiseizoen van start gaat kunnen binnenkort ook passerende fietsers en automobilisten genieten van de nieuwe uitstraling die het Westeinde biedt. Verder wil Boermarke Wapserveen aan de hand van dit project mensen bewuster maken van het effect van meer biodiversiteit op de eigen leefomgeving.