SGP Staphorst gaat stemmen voor fractievoorzitter

Staphorst - Lucas Mulder wordt naar alle waarschijnlijkheid wethouder namens de SGP in Staphorst. Na beraad met het thuisfront en na unanieme steun van de lokale fractie besloot hij zich kandidaat te stellen.

Je zou verwachten dat de nummer twee op de lijst van de SGP, Erik Hattem, de nieuwe fractievoorzitter wordt, maar dat is geen uitgemaakte zaak. Volgens Hattem is besloten om in de fractie een stemming te houden over de nieuwe nummers één en twee. De kans is groot dat Hattem het wordt, maar zeker is dat niet. De zes bovenste leden op de lijst, behalve Lucas Mulder, doen mee aan de stemming.

Mulder is sinds de verkiezingen fractievoorzitter. Zijn voorganger Lubbert Talen hield ermee op. Het lijkt erop dat de SGP binnen een paar maanden tijd aan zijn derde fractievoorzitter toe is.

Lucas Mulder wordt wethouder, maar welke portefeuille gaat hij voor zijn rekening nemen? Bouwer Mulder die verantwoordelijk was en is voor grote projecten in den lande, weet alles van ruimtelijke ordening. Dat het richting dat pakket gaat, lijkt voor de hand liggend. Zeker is dit nog niet. ‘Daar hebben we het nog niet over gehad’, zegt Mulder. Ik ben een generalist. In mijn werk heb ik ook veel te maken met financiën en ik ben betrokken bij het onderwijs.’