Zuidwesthoek protesteert tegen laagvliegroutes

Munnekeburen - De werkgroep Laagvliegroutes Friesland NEE uit de Zuidwesthoek organiseert op 3 mei een estafette-demonstratie van Munnekeburen naar Wolvega.

Voorzitter Leo Koot van de werkgroep benadrukt: “Wij zijn niet tegen de Lelystad Airport. Maar de Haagse plannen met betrekking tot Lelystad Airport zijn wel destrateus zijn voor velen; de leefkwaliteit voor mens én natuur. Normaal gesproken daalt overal ter wereld een vliegtuig, in een glijvlucht, met laag motorvermogen veilig naar de baan. Alleen bij Lelystad Airport wordt hiervan afgeweken waardoor een miljoen mensen onnodig in het lawaai komen te zitten van ’s ochtends 06.00 uur tot 23.00 uur ’s avonds. En dan heb je ook nog de kans dat zo’n vliegtuig, vooral gebruikt voor vakantievluchten. in botsing komt met trekvogels, die deze routes met miljoenen passeren. Dit aspect blijkt niet onderzocht! Vreemd en zorgelijk want er ontstaan hierdoor wel zeer onveilige situaties!”.

Arts Leonhard Beijderwellen, die een medische literatuurstudie deed naar de gevolgen voor de gezondheid van burgers onder laagvliegroutes voor Lelystad Airport vult aan: “Juist omdat de vliegtuigen op vol motorvermogen laag over 15% van Nederland scheren, veroorzaakt dit niet alleen extra geluidsoverlast, maar bovendien slaapproblemen waardoor meer medische problemen kunnen ontstaan zoals te hoge bloeddruk. Ook zullen extra veel schadelijke stoffen worden uitgestoten zoals ultrafijnstof. De uitstoot van juist dit ultrafijnstof zal leiden tot extra risico op hart- en vaatziekten, aandoeningen van de longen en van het centraal zenuwstelsel, zeker in de directe omgeving van Lelystad Airport. Voor de nu goedgekeurde MER is dat niet onderzocht. De overheid heeft zorgplicht voor haar burgers en vreemd genoeg merken we daar voor wat betreft de luchtvaart helemaal niets van”.

Transparantie en vertrouwen

De minister laat, na aandringen van de Nationale Ombudsman, de laatste maanden veelvuldig horen, transparant te willen zijn en het vertrouwen van de burger terug te willen winnen. Echter dat vertrouwen krijgt steeds weer een knauw als blijkt dat zaken opnieuw niet blijken te kloppen. Het onlangs door Bureau Waardenburg voor de MER uitgevoerde onderzoek “Vormt vogeltrek een risico voor het luchtverkeer van en naar Lelystad Airport” bleek onbruikbaar omdat gebruikte radar van het KNMI in de De Bilt slechts een reikwijdte heeft van 25 kilometer en vogelbewegingen op het 50 km verder gelegen Lelystad Airport niet kan waarnemen.

Ook zou er oorspronkelijk alleen met kleinere vliegtuigen worden gevlogen. De aktiegroepen kwamen met bewijzen van vliegbewegingen op Lelystad met zwaardere widebodies die 500 mensen kunnen vervoeren. Het ministerie heeft dit na lang ontkennen eindelijk toegegeven. Inmiddels wordt er ook al over vrachtvluchten gesproken. Zo komen er steeds duveltjes uit een doosje.

De minister belooft veel, maar zegt daar steeds bij geen zekerheden te kunnen bieden. Anne van Dongen zegt: “Hoe kunnen regels gehandhaafd worden als er geen wettelijke basis aan ten grondslag ligt. Voor dat laatste gaan wij als Werkgroep. Geen testcases en vage verhalen dat we later alles gaan evalueren. Dat vertrouwen hebben we niet. Voorbeeld: De Gemeente Eijsden heeft veel geluidsoverlast veroorzaakt door laagvliegroutes recht over deze gemeente. Vrachtvliegtuigen vliegen daar over naar Luik op ipv de afgesproken minimaal 4.000 voet op 3.000 voet. Van de Gemeente Eijsden hebben wij een stuk ontvangen waarin letterlijk staat dat de gemaakte afspraken met het ministerie niet worden nagekomen. Ook hier weer beloftes die niet worden nagekomen. Wat staat ons met Lelystad te wachten. Het kwartje van Kok is er toch ook nooit afgegaan”. 

Programma: 3 mei:

  • 18.30:  vertrek per fiets vanaf sporthal De Schakel in Munnekeburen, naar Wolvega
  • 19.15:  aankomst van de Sandeplein, Wolvega
  • 19.45:  vertrek (lopend) vanaf Van de Sandeplein , Wolvega
  • 20.15:  aankomst gemeentehuis Wolvega
  • 20.30:  B & W / gemeenteraadsleden ondertekenen het estafette-spandoek.